Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy

 

                                                                                                                                        Międzychód, dnia 24 października 2016r.

                          W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

                Na podstawie  art. 35 Ustawy o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774  ze zmianami).                                   Burmistrz Międzychodu podaje do publicznej  wiadomości  poniższy wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy.

 

 

l.p.

 

Opis nieruchomości

 

Nr działki

 

Pow.

w m 2

 

Nr  KW

Przeznaczenie w planie zag. przest.  lub w studium uwarunkowań.

 

Wartość

zabudowań

Cena

gruntu

 

Forma zbycia

 

Uwagi

1.

Międzychód

933/5

67m2

PO2A/00037899/2

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.

Nie dotyczy

Wg. Cennika czynszów dzierżawnych

dzierżawa

 

2.

Międzychód

679/10

1088m2

PO2A/00014486/7

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami

Nie dotyczy

Wg. Cennika czynszów dzierżawnych

dzierżawa

 

3

Łowyń

323/49

5769

P02A/00018085/4

Tereny usług sportu i rekreacji

Nie dotyczy

Wg. Cennika czynszów dzierżawnych

dzierżawa

 

Wykaz podlega wywieszeniu  na tablicy ogłoszeń  I piętro Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie ul. Marszałka Piłsudskiego 2 przez okres 21 dni tj. od dnia  24 października 2016r. do dnia  17 listopada  2016 r.  W przypadku  zainteresowania dzierżawą wymagane jest  złożenie pisemnego wniosku w terminie  7 dni od dnia zakończenia wywieszenia  wykazu.  Wpływ więcej niż jednego wniosku spowoduje przeprowadzenie procedury przetargowej.Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej  pokój 308  w godzinach w poniedziałek od 800 do 1700, od wtorku do czwartku od 730 do 1530   oraz w piątek od 700 do 1400

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jacek Paluszak 24-10-2016 12:50:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Paluszak 24-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Jacek Paluszak 24-10-2016 12:50:37