Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie nr OG.0050.1.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia dot. zasad sprzedaży lokali komunalnych oraz ponoszenia opłat z tytułu przygotowania nieruchomości do zbycia. 2016-01-19 11:23:22
Zarządzenie nr OG.0050.2.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Międzychód uprawnień do zaciągania zobowiązań. 2016-02-29 13:14:32
Zarządzenie nr OG.0050.3.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016r. za kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Międzychód. 2016-01-19 11:26:10
Zarządzenie nr OG.0050.4.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie powołania komisji celem celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Ewy Marciniak-Kolanowskiej na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-01-19 11:28:14
Zarządzenie nr OG.0050.5.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, soprtu, turystyki i rekreacji w roku 2016. 2016-02-29 13:15:16
Zarządzenie nr OG.0050.6.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami kultury. 2016-01-26 11:57:11
Zarządzenie nr OG.0050.7.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 stycznia 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały budżetowej na rok 2016. 2016-02-29 13:16:02
Zarządzenie nr OG.0050.8.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie propozycji podziału dotacji na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji w roku 2016. 2016-01-26 11:58:07
Zarządzenie nr OG.0050.9.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie harmonogramów czynności w postępowaniach rekrutacyjnych i postępowaniach uzupełniających do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Międzychód. 2016-02-02 10:27:35
Zarządzenie nr OG.0050.10.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom przedszkoli i szkół Gminy Międzychód. 2016-01-26 11:58:35
Zarządzenie nr OG.0050.11.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 110/15 z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z Budżetu Gminy Międzychód przyznawanych organizacją pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2016-02-02 10:24:55
Zarządzenie nr OG.0050.12.2016 Burmistrza Międzycodu z dnia 26 stycznia 2016r. w sparwie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej; pomocy społocznej i ochrony zdrowia; kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa. 2016-02-02 10:26:36
Zarządzenie nr OG.0050.13.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały budżetowej na rok 2016. 2016-02-25 10:01:31
Zarządzenie nr OG.0050.14.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły. 2016-03-15 08:27:32
Zarządzenie nr OG.0050.15.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. 2016-03-01 10:28:29
Zarządzenie nr OG.0050.16.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 luty 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały budżetowej na rok 2016. 2016-03-15 08:30:21
Zarządzenie nr OG.0050.17.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 marca 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Opiniowania ofert na realizację zadań zadań publicznych będącymi zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa w roku 2016 2016-03-15 08:32:48
Zarządzenie nr OG.0050.18.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 marca 2016r. w sprawie propozycji podziału dotacji na realizację zadań publicznych będącymi zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa w roku 2016 2016-03-15 08:34:28
Zarządzenie nr OG.0050.19.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektora Zespołu Przedszkoli nr 1 w Międzychodzie oraz dyrektora Zespołu Przedszkoli nr 2 w Międzychodzie. 2016-03-15 08:35:20
Zarządzenie nr OG.0050.20.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 marca 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały budżetowej na rok 2016. 2016-04-18 11:33:13
Zarządzenie Nr OG.0050.21.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 marca 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. 2016-04-18 11:35:00
Zarządzenie nr OG.0050.22.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczenstwa na terenie Miasta i Gminy Międzychód oraz ustalenia jego składu sobowego 2016-04-26 14:26:14
Zarządzenie nr OG.0050.23.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 kwietnia 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały budżetowej na rok 2016. 2016-04-18 11:36:33
Zarządzenie nr OG.0050.24.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie powołania komisji konkusowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli oraz przyjęcia regulaminu konkursu. 2016-04-18 11:38:18
Zarządzenie nr OG.0050.25.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia dot. powołania Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczenstwa na terenie Miasta i Gminy Międzychód oraz ustalenia jego składu sobowego 2016-04-26 14:30:59
Zarządzenie nr OG.0050.26.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Zespołu Przedszkoli nr 1 w Międzychodzie oraz dyrektora Zespołu Przedszkoli nr 2 w Międzychodzie 2016-04-26 09:33:08
Zarządzenie nr OG.0050.27.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 kwietnia 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały budżetowej na rok 2016. 2016-04-26 14:28:39
Zarządzenie nr OG.0050.28.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Międzychód 2016-04-26 09:34:48
Zarządzenie nr OG.0050.29.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały budżetowej na rok 2016. 2016-05-05 08:44:09
Zarządzenie nr OG.0050.30.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 3 w Międzychodzie 2016-05-18 15:01:41
Zarządzenie nr OG.0050.31.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 4 w Międzychodzie 2016-05-18 15:03:07
Zarządzenie nr OG.0050.32.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Przedszkola w Łowyniu 2016-05-18 15:04:06
Zarządzenie nr OG.0050.33.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Przedszkola w Bielsku 2016-05-18 15:05:12
Zarządzenie nr OG.0050.34.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 06 maja 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały budżetowej na rok 2016. 2016-05-17 13:41:03
Zarządzenie nr OG.0050.35.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 maja 2016r. zmieniające Uchwałę nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w Uchwale nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. 2016-06-14 09:35:30
Zarządzenie nr OG.0050.36.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: dyrektora Zespołu Szkół Jedynka w Międzychodzie oraz dyrektora Zespołu Szkół Dwójka w Międzychodzie. 2016-05-17 13:44:26
Zarządzenie nr OG.0050.37.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 maja 2016r. w sprawie naboru dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 2016-05-17 13:48:08
Zarządzenie nr OG.0050.38.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 maja 2016r. w sprawie stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne. 2016-06-01 14:30:13
Zarządzenie nr OG.0050.39.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 maja 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały budżetowej na rok 2016. 2016-06-14 09:03:45
Zarządzenie nr OG.0050.40.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzychodzie 2016-07-04 09:59:16
Zarządzenie nr OG.0050.41.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Międzychodzie 2016-07-04 10:00:40
Zarządzenie nr OG.0050.42.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Międzychodzie 2016-07-04 09:53:16
Zarządzenie nr OG.0050.43.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Międzychodzie 2016-07-04 09:56:27
Zarządzenie nr OG.0050.44.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 maja 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół JEDYNKA w Międzychodzie oraz przyjęcia regulaminu konkursu 2016-06-08 11:46:00
Zarządzenie nr OG.0050.45.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie - za rok 2015 2016-06-14 09:21:57
Zarządzenie nr OG.0050.46.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie - za rok 2015 2016-06-14 09:23:36
Zarządzenie nr OG.0050.47.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 czerwca 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały budżetowej na rok 2016. 2016-06-14 08:57:58
Zarządzenie nr OG.0050.48.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół JEDYNKA w Międzychodzie. 2016-06-10 07:16:02
Zarządzenie nr OG.0050.49.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego n lata 2014-2020 2016-06-14 09:26:39
Zarządzenie nr OG.0050.50.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały budżetowej na rok 2016. 2016-07-04 10:08:07
Zarządzenie nr OG.0050.51.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 czerwca 2016r. w sparwie przyznania nagród Burmistrza Międzychodu dla najlepszych uczniów - absolwentów szkół prowadzonych przez Gminę Międzychód. 2016-07-04 10:09:37
Zarządzenie nr OG.0050.52.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały budżetowej na rok 2016. 2016-07-04 10:02:23
Zarządzenie nr OG.0050.53.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniające Uchwałę nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w Uchwale nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. 2016-07-04 10:04:08
Zarządzenie nr OG.0050.54.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie powołania przedstawicieli Burmistrza Międzychodu do Międzychodzkiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2016-07-04 10:05:42
Zarządzenie nr OG.0050.55.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie powołania Międzychodzkiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2016-07-04 10:06:57
Zarządzenie nr OG.0050.56.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Przedszkoli Nr 1 w Międzychodu z siedzibą przy ul. Gwardii Ludowej 27 2016-07-20 08:17:27
Zarządzenie nr OG.0050.57.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Przedszkoli Nr 2 w Międzychodzie z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 21 2016-07-20 08:14:58
Zarządzenie nr OG.0050.58.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół JEDYNKA w Międzychodzie. 2016-07-20 08:12:45
Zarządzenie nr OG.0050.59.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół DWÓJKA w Międzychodzie 2016-07-20 08:19:26
Zarządzenie nr OG.0050.60.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 lipca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. 2016-07-20 08:10:48
Zarządzenie nr OG.0050.61.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Renaty Ciszewicz na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-20 08:39:13
Zarządzenie nr OG.0050.62.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Agaty Ceglarz na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-20 08:38:04
Zarządzenie nr OG.0050.63.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Ewy Bartosiewicz-Matuszak na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-20 08:36:57
Zarządzenie nr OG.0050.64.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Pauliny Wiśniewskiej-Pawłowskiej na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-20 08:41:37
Zarządzenie nr OG.0050.65.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Marty Przybylskiej-Duda na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-20 08:40:06
Zarządzenie nr OG.0050.66.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 lipca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. 2016-07-26 09:46:01
Zarządzenie nr OG.0050.67.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 lipca 2016r. w sparwie wyrażenia zgody na wykorzystywanie terenu gminnego. 2016-07-26 09:44:37
Zarządzenie nr OG.0050.68.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 lipca 2016r. w sparwie zmiany zarządzenia dotyczącego zasad sprzedaży lokali komunalnych oraz ponoszenia opłat z tytułu przygotowania nieruchomości do zbycia. 2016-07-26 09:43:15
Zarządzenie nr OG.0050.69.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 lipca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 2016-08-01 10:06:48
Zarządzenie nr OG.0050.70.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gminnej Sołectwu w Głażewie. 2016-08-05 11:22:54
Zarządzenie nr OG.0050.71.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 08 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. 2016-08-11 07:59:30
Zarządzenie nr OG.0050.72.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 08 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Łowyniu. 2016-08-11 08:00:50
Zarządzenie nr OG.0050.73.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 09 sierpnia 2016r. w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych dyrektorom przedszkoli i szkoł Gminy Międzychód. 2016-08-11 08:02:50
Zarządzenie nr OG.0050.74.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 09 sierpnia 2016r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom przedszkoli i szkół Gminy Międzychód. 2016-08-11 08:04:17
Zarządzenie nr OG.0050.75.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 sierpnia 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały budżetowej na rok 2016. 2016-08-19 07:38:56
Zarządzenie nr OG.0050.76.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie przyznania nagród Burmistrza Międzychodu dyrektorom szkół i przedszkoli. 2016-08-19 07:40:34
Zarządzenie nr OG.0050.77.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychod w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2016-09-29 10:18:21
Zarządzenie nr OG.0050.78.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały budżetowej na rok 2016. 2016-09-29 10:20:45
Zarządzenie nr OG.0050.79.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia powszechnej deratyzacji na terenie Gminy Międzychód 2016-10-06 08:59:35
Zarządzenie nr OG.0050.80.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 września 2016r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Międzychód dotyczących "Programu współpracy Gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017r. 2016-09-29 10:25:47
Zarządzenie nr OG.0050.81.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 września 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016. 2016-09-29 10:28:20
Zarządzenie nr OG.0050.82.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 września 2016r. w sprawie organizacji ruchu na gruntach należących do Gminy Międzychód 2016-09-29 10:30:20
Zarządzenie nr OG.0050.83.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 września 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały budżetowej na rok 2016. 2016-10-07 10:43:32
Zarządzenie nr OG.0050.84.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 września 2016r. w sprawie propozycji podziału dotacji na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016 2016-10-03 13:24:00
Zarządzenie nr OG.0050.85.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 września 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały budżetowej na rok 2016 2016-10-07 11:20:34
Zarządzenie nr OG.0050.86.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 września 2016r. w sprawie regulaminu projektu "Nauka pływania pod patronatem Burmistrza Międzychodu" dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzychód 2016-10-03 13:26:07
Zarządzenie nr OG.0050.87.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 października 2016r. w sprawie przyznania nagród finansowych osobom wyróżniającym się w dziedzinie sportu i kultury. 2016-10-12 08:07:25
Zarządzenie nr OG.0050.88.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 października 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały budżetowej na rok 2016. 2016-10-18 11:59:17
Zarządzenie nr OG.0050.89.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń w budynkach szkół z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 2016-10-20 09:11:18
Zarządzenie nr OG.0050.90.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 października 2016r. w sprawie powołania Komisji Mediacyjnej w celu mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu z zakresu prawa łowieckiego oraz ustalenia regulaminu mediacji. 2016-10-28 08:22:39
Zarządzenie nr OG.0050.91.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 24 października 2016r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których może być wykonywana kara ograniczenia wolności lub praca społecznie użyteczna 2016-10-25 07:48:50
Zarządzenie nr OG.0050.92.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 24 października 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały budżetowej na rok 2016. 2016-10-28 08:20:33
Zarządzenie nr OG.0050.93.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 listopada 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały budżetowej na rok 2016. 2016-11-16 07:58:19
Zarządzenie nr OG.0050.94.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 listopada 2016r. zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad sprzedaży lokali komunalnych oraz ponoszenia opłat z tytułu przygotowania nieruchomości do zbycia. 2016-11-16 08:21:07
Zarządzenie nr OG.0050.95.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017 - 2022 2016-11-15 11:32:19
Zarządzenie nr OG.0050.96.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej Gminy Międzychód na rok 2017r. 2016-11-15 11:36:34
Zarządzenie nr OG.0050.97.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie powołania komisji stypendialnych do rozpatrywania wniosków uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Międzychód o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2016/17 2016-11-30 07:32:24
Zarządzenie nr OG.0050.98.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 listopada 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały budżetowej na rok 2016. 2016-12-02 11:11:58
Zarządzenie nr OG.0050.99.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Międzychód. 2017-01-02 16:49:41
Zarządzenie nr OG.0050.100.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29.11.2016r. w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Międzychód. 2016-12-05 12:25:11
Zarządzenie nr OG.0050.101.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. 2016-12-02 07:05:15
Zarządzenie nr OG.0050.102.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Międzychód. 2016-11-30 11:42:11
Zarządzenie nr OG.0050.103.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. 2016-12-05 12:23:02
Zarządzenie nr OG.0050.104.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 grudnia 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. 2016-12-07 09:29:24
Zarządzenie Nr OG.0050.105.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Międzychód przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2016-12-20 12:24:21
Zarządzenie nr OG.0050.106.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2017 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji. 2016-12-09 11:14:40
Zarządzenie nr OG.0050.107.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016r. 2016-12-14 19:58:39
Zarządzenie nr OG.0050.108.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. 2016-12-14 20:00:19
Zarządzenie nr OG.0050.109.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Pawła Marchewki na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-12-19 12:30:13
Zarządzenie nr OG.0050.110.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Anity Grzelichowskiej na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-12-19 12:31:27
Zarządzenie nr OG.0050.111.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2017 w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa. 2016-12-19 12:36:05
Zarządzenie nr OG.0050.112.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia miesięcznych opłat czynszów dzierżawnych, najmu i opłat na rok 2017. 2017-01-03 08:34:56
Zarządzenie nr OG.0050.114.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. 2017-01-10 07:46:14
Zarządzenie nr OG.0050.115.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. 2017-01-10 07:50:50
Zarządzenie nr OG.0050.116.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. 2017-01-13 07:04:22
Zarządzenie nr OG.0050.117.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Międzychód uprawnień do zaciągania zobowiązań 2017-02-02 14:59:39