OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Łowyń (strefa przemysłowa)

Międzychód, dnia 30 listopada 2016 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód -

dla części obrębu Łowyń (strefa przemysłowa)

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz
na podstawie art. 39 - w związku z art. 54 ust. 2 i 3 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Międzychodu Uchwały Nr XXXIII/317/2016                               z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Łowyń (strefa przemysłowa).

            Wnioski do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

            Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej
sprawy oraz składać wnioski
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
64-400 Międzychód (e-mail: gospodarkaprzestrzenna@miedzychod.pl), w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Międzychodu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 02-12-2016 06:55:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 02-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 02-12-2016 06:55:09