OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIĘDZYCHODU o konsultacjach społecznych projektu "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Międzychód na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024"

Konsultacje społeczne projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Międzychód na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

o konsultacjach społecznych projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Międzychód na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”

Na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016, poz. 672 ze zm.) i art. 39, ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016Rr., poz. 353 ze zm.) informuję  o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu aktualizacji Programu ochrony Środowiska Miasta i Gminy Międzychód na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu ochrony środowiska.

Z treścią projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Międzychód na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”, prognozą oddziaływania projektu dokumentu na środowisko oraz opiniami organów uzgadniających (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego)  można zapoznać się w Referacie Komunalno – Środowiskowym Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marsz. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód, w godzinach 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej www.bip2.miedzychod.pl

  1. Uwagi i wnioski do w/w dokumentu można składać do 27 marca 2017r.:

-w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie,

-za pomocą środków komunikacji elektronicznej:ochronasrodowiska@miedzychod.pl.

  1. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Międzychodu.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz    ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 ze zm.)  uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 24-02-2017 12:59:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 24-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 24-02-2017 12:59:45