Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy

                                                                                                                                        Międzychód, dnia 27 lutego 2017r.

                      W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

 

                Na podstawie  art. 35 Ustawy o gospodarce nieruchomościami  z dnia 21 sierpnia 1997 r.(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147  ze zmianami).

                                    Burmistrz Międzychodu podaje do publicznej  wiadomości  poniższy wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy.

 

 

l.p.

 

Opis nieruchomości

 

Nr działki

 

Pow.

w m 2

 

Nr  KW

Przeznaczenie w planie zag. przest.  lub w studium uwarunkowań.

 

Wartość

zabudowań

Cena

gruntu

 

Forma zbycia

 

Uwagi

1.

Międzychód

1506/31

176m2

PO2A/00023630/8

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Nie dotyczy

Wg. Cennika czynszów dzierżawnych

dzierżawa

 

2.

Radgoszcz

33/18

10309 m2

PO2A/00024606/8

Tereny rolne

Nie dotyczy

Wg. Cennika czynszów dzierżawnych

dzierżawa

 

3.

Bielsko

540/3

8025 m2

PO2A/00023635/3

Tereny zieleni urządzonej i parków

Nie dotyczy

Wg. Cennika czynszów dzierżawnych

dzierżawa

 

 

Wykaz podlega wywieszeniu  na tablicy ogłoszeń  I piętro Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie ul. Marszałka Piłsudskiego 2 przez okres 21 dni tj. od dnia  27 lutego 2017r. do dnia  20 marca  2017 r.  W przypadku  zainteresowania dzierżawą wymagane jest  złożenie pisemnego wniosku w terminie  7 dni od dnia zakończenia wywieszenia  wykazu.  Wpływ więcej niż jednego wniosku spowoduje przeprowadzenie procedury przetargowej.

Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej  pokój 308  w godzinach w poniedziałek od 800 do 1700, od wtorku do czwartku od 730 do 1530   oraz w piątek od 700 do 1400

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jacek Paluszak 27-02-2017 16:53:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Paluszak 27-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Jacek Paluszak 27-02-2017 16:53:02