OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Międzychód, 1 marca 2017 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie (ul. Marszałka Piłsudskiego 2, pokój nr 302), w godzinach pracy urzędu:

od 09.03.2017 r. do 31.03.2017 r.

projektu częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany studium udostępniony będzie również na stronie internetowej www.miedzychod.pl (BIP).

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie rozwiązaniami odbędzie się dnia 20.03.2017 r. w siedzibie UMiG o godz. 13.30 (sala sesyjna).


Zgodnie z art. 11 pkt 11 w/w ustawy, uwagi do projektu zmiany studium, na adres Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód lub na adres e-mail: urzad@miedzychod.pl, może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.04.2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Międzychodu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 01-03-2017 12:11:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 01-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 01-03-2017 12:11:54