Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o przetargu działki nr 60/8 oraz 60/36 obręb Międzychód. Jacek Paluszak 2024-01-11 09:02:28 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO o wystąpieniu pismem znak: DSK-V.7440.16.2023 z dnia 10 stycznia 2024 r. do Burmistrza Międzychodu o zaopiniowanie planowanego zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla zadania: Koncepcja Programowa budowy obwodnicy miejscowości Kamionna w ciągu drogi krajowej nr 24" Maciej Żurkowski 2024-01-10 10:54:34 edycja dokumentu
ZAWIADOMIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO o wystąpieniu pismem znak: DSK-V.7440.16.2023 z dnia 10 stycznia 2024 r. do Burmistrza Międzychodu o zaopiniowanie planowanego zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla zadania: Koncepcja Programowa budowy obwodnicy miejscowości Kamionna w ciągu drogi krajowej nr 24" Maciej Żurkowski 2024-01-10 10:54:15 edycja dokumentu
ZAWIADOMIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO o wystąpieniu pismem znak: DSK-V.7440.16.2023 z dnia 10 stycznia 2024 r. do Burmistrza Międzychodu o zaopiniowanie planowanego zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla zadania: Koncepcja Programowa budowy obwodnicy miejscowości Kamionna w ciągu drogi krajowej nr 24" Maciej Żurkowski 2024-01-10 10:51:53 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu ?Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno?inżynierskich i hydrogeologicznych dla zadania: Koncepcja Programowa budowy obwodnicy miejscowości Kamionna w ciągu drogi krajowej nr 24? Maciej Żurkowski 2024-01-10 10:46:01 dodanie dokumentu
Budowa drogi gminnej - ul. Gazownicza w Międzychodzie Joanna Kamińska 2024-01-10 09:17:56 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości do dzierżawy Mierzyn Jacek Paluszak 2024-01-09 12:55:52 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Jacek Paluszak 2024-01-09 12:54:37 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Jacek Paluszak 2024-01-09 12:27:25 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR OG.0050.85.2023 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Międzychód uprawnień do zaciągania zobowiązań Maciej Żurkowski 2024-01-09 08:07:32 dodanie dokumentu
Wycinka drzew - sprawa z wniosku Miejskiej Spółki Komunalnej AQUALIFT Sp. z o.o. (RKS.6131.1.105.2023) Lidia Górna 2024-01-08 15:18:22 edycja dokumentu
Wycinka drzew - sprawa RKS.6131.1.2.2024 z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej w Międzychodzie - działka 919/23, obręb Międzychód Lidia Górna 2024-01-08 15:12:28 dodanie dokumentu
Wycinka drzew - sprawa RKS.6131.1.1.2024 z wniosku PRO-TRANS CAR Spółka z o.o. - działka 563/64, obręb Kamionna Lidia Górna 2024-01-08 15:09:50 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR KJ.120.1.2024 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 2 stycznia 2024 r. obniżające wymiar czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie w roku 2024 Maciej Żurkowski 2024-01-08 11:02:15 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR OG.0050.2.2024 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa Maciej Żurkowski 2024-01-08 11:00:05 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR OG.0050.1.2024 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej Maciej Żurkowski 2024-01-08 10:56:42 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2024r. Joanna Kamińska 2024-01-08 09:14:25 dodanie dokumentu
Liczba mieszkańców gminy Maciej Żurkowski 2024-01-05 11:40:53 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR OG.0050.83.2023 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian WPF Gminy Międzychód na lata 2023-2028 Maciej Żurkowski 2024-01-05 10:37:59 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR OG.0050.82.2023 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 Maciej Żurkowski 2024-01-05 10:36:18 dodanie dokumentu
Wycinka drzew - sprawa z wniosku Gminy Międzychód - działka 85, obręb Skrzydlewo (RKS.6131.1.111.2023) Lidia Górna 2024-01-04 15:02:44 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR OG.0050.84.2023 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia miesięcznych opłat czynszów dzierżawnych, najmu i innych opłat na rok 2024r Maciej Żurkowski 2024-01-03 09:33:42 dodanie dokumentu
Wycinka drzew - sprawa z wniosku użytkownika wieczystego nieruchomości będącej własnością Gminy Międzychód - działka 643/1, obręb Mierzyn-Drzewce (RKS.6131.1.106.2023) Lidia Górna 2024-01-02 14:28:18 edycja dokumentu
Wycinka drzew - sprawa z wniosku użytkownika wieczystego nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa - działka 74/64, obręb Muchocin (RKS.6131.1.108.2023) Lidia Górna 2024-01-02 14:26:35 edycja dokumentu
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika na gnojówkę i gnojowicę, w zabudowie zagrodowej, na terenie części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 338, obręb Kamionna , gmina Międzychód Marta Mamzer 2024-01-02 12:32:00 dodanie dokumentu
Informacja o przetargu działka nr 540/4 Bielsko Jacek Paluszak 2023-12-28 12:09:15 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR OG.0050.81.2023 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 Maciej Żurkowski 2023-12-27 13:45:28 dodanie dokumentu
Konserwacja i restauracja wyposażenia Kościoła Parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Lewicach z 1780r. Joanna Kamińska 2023-12-27 11:39:25 edycja dokumentu
Dostawa oleju napędowego (ON), benzyny bezołowiowej (PB95) oraz LPG do pojazdów Gminy Międzychód w 2024 r. Maciej Żurkowski 2023-12-21 12:24:18 edycja dokumentu
Wycinka drzew - sprawa z wniosku MOSTiR Międzychód - działka 578, obręb Mierzyn-Drzewce (RKS.6131.1.91.2023) Lidia Górna 2023-12-19 12:41:55 edycja dokumentu
Wycinka drzew - sprawa z wniosku MOSTiR Międzychód - działka 729/2, obręb Mierzyn-Drzewce (RKS.6131.1.82.2023) Lidia Górna 2023-12-19 12:41:35 edycja dokumentu
Wycinka drzew - sprawa z wniosku MOSTiR Międzychód - działka 578, obręb Mierzyn-Drzewce (RKS.6131.1.91.2023) Lidia Górna 2023-12-19 12:41:23 edycja dokumentu
Wycinka drzew - sprawa z wniosku MOSTiR Międzychód - działki o nr ewid.: 522/2, 534/3, 539, 534/1, 578, 579/2, 556/2, 551/2, 557, 648, 650/8, 662, 690, 695, 711, 712, obręb Mierzyn-Drzewce (RKS.6131.1.103.2023) Lidia Górna 2023-12-19 12:41:10 edycja dokumentu
Wycinka drzew - sprawa z wniosku MOSTiR Międzychód - działki o nr ewid.: 522/2, 534/3, 539, 534/1, 578, 579/2, 556/2, 551/2, 557, 648, 650/8, 662, 690, 695, 711, 712, obręb Mierzyn-Drzewce (RKS.6131.1.103.2023) Lidia Górna 2023-12-19 12:40:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr SO-17/0957/243/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzychód na lata 2024-2030 Maciej Żurkowski 2023-12-18 13:06:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr SO-17/0952/243/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzychód na rok 2024 Maciej Żurkowski 2023-12-18 13:05:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr SO-17/0951/725/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Międzychód na 2024 rok Maciej Żurkowski 2023-12-18 13:04:35 dodanie dokumentu
INFORMACJA NR ROA.2110.3.2023 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie. Maciej Żurkowski 2023-12-18 08:53:52 dodanie dokumentu
Stawki podatków i opłat obowiązujące w 2024 r. Maciej Żurkowski 2023-12-18 08:04:16 dodanie dokumentu
Stawki podatków i opłat obowiązujące w 2023 r. Maciej Żurkowski 2023-12-18 07:59:30 edycja dokumentu