Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wycinka drzew - sprawa z wniosku Wielkopolskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (RKS.6131.1.34.2023) Lidia Górna 2023-06-01 15:09:30 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości do zbycia działka nr 599/1 Międzychód. Jacek Paluszak 2023-06-01 11:17:01 dodanie dokumentu
OBWODY GŁOSOWANIA od 06.2023 r. Maciej Żurkowski 2023-06-01 11:02:13 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu od 12.06.2023 r. do 03.07.2023 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - Kamionna (wieś) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Marta Mamzer 2023-06-01 07:34:41 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dla członków komisji kontrolującej żłobki Krzysztof Dragoński 2023-05-31 11:59:08 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2022 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2022 r. udzielono pomocy publicznej. Maciej Żurkowski 2023-05-31 11:42:56 dodanie dokumentu
Wycinka drzew - sprawa z wniosku właściciela terenu - działka 258 i 259, obręb Łowyń (RKS.6131.1.30.2023) Lidia Górna 2023-05-30 15:12:18 dodanie dokumentu
Doświetlenie przejść dla pieszych wzdłuż odcinka drogi nr 160 ? ul. Marszałka Piłsudskiego oraz drogi wojewódzkiej nr 182 ? ul. 17 Stycznia i ul. Sikorskiego w Międzychodzie Joanna Kamińska 2023-05-30 13:32:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie BI.6740.67.2023 Starosty Międzychodzkiego z dnia 22 maja 2023r. w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę drogi gminnej ul. Na Ostrawy w Międzychodzie. Maciej Żurkowski 2023-05-30 12:32:23 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR OG.0050.31.2023 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji kontrolującej żłobki w roku 2023 Maciej Żurkowski 2023-05-30 12:26:49 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR KJ.120.4.2023 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie działań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie. Maciej Żurkowski 2023-05-30 10:26:23 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR OG.0050.30.2023 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 Maciej Żurkowski 2023-05-30 10:21:39 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR OG.0050.29.2023 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przekazania wyposażenia stanowiącego własność Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2023-05-30 08:25:58 dodanie dokumentu
RKS.6220.4.2023 RKS.6220.15.2021 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Krzyżkówko o mocy do 7 MW wraz z infastrukturą, na działce nr 9/11. Julia Fredrich 2023-05-29 15:26:23 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Międzychodzkiego Nr 226/2022 z 4.08.2022 r. (znak BI.6740.172.2022) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ul. Sokoła w Międzychodzie, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia Maciej Żurkowski 2023-05-29 08:30:13 dodanie dokumentu
Wycinka drzew - sprawa z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Międzychodzie (RKS.6131.1.51.2023) Lidia Górna 2023-05-26 11:04:53 dodanie dokumentu
RKS.6220.15.2021 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ?KOLNO VIII, ,,KOLNO IX?, na działkach nr ewid. 2/7, 12/2 , zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym Kolno. Julia Fredrich 2023-05-26 10:55:01 dodanie dokumentu
Wycinka drzew - sprawa z wniosku Gminy Międzychód; obręb Międzychód, działka nr ewid. 12/1 (RKS.6131.1.18.2023) Lidia Górna 2023-05-26 10:32:22 dodanie dokumentu
Wycinka drzew - sprawa z wniosku użytkownika wieczystego nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa - działka 33/8, obręb Muchocin (RKS.6131.1.41.2023) Lidia Górna 2023-05-26 10:11:50 dodanie dokumentu
Wycinka drzew - sprawa z wniosku właściciela nieruchomości wspólnej - działka 332/13, obręb Lewice (RKS.6131.1.36.2023) Lidia Górna 2023-05-26 10:09:14 edycja dokumentu
Wycinka drzew - sprawa z wniosku właściciela nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka 99/6, obręb Bielsko (RKS.6131.1.42.2023) Lidia Górna 2023-05-26 10:08:25 dodanie dokumentu
Wycinka drzew - sprawa z wniosku właściciela nieruchomości wspólnej - działka 332/13, obręb Lewice (RKS.6131.1.36.2023) Lidia Górna 2023-05-26 10:03:50 edycja dokumentu
Wycinka drzew - sprawa z wniosku Gminy Międzychód; obręb Międzychód, działka nr ewid. 664 (RKS.6131.1.45.2023) Lidia Górna 2023-05-26 10:01:48 dodanie dokumentu
Wycinka drzew - sprawa z wniosku Gminy Międzychód; obręb Międzychód, działka nr ewid. 695 (RKS.6131.1.40.2023) Lidia Górna 2023-05-26 09:55:33 edycja dokumentu
Zorganizowanie, oznakowanie, zabezpieczenie oraz utrzymanie kąpieliska nad Jeziorem Mierzyńskim w m. Mierzyn, gmina Międzychód Joanna Kamińska 2023-05-24 13:52:52 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna - wymeldowanie z drodze decyzji administracyjnej Krzysztof Dragoński 2023-05-23 11:18:26 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna - wymeldowanie z drodze decyzji administracyjnej Krzysztof Dragoński 2023-05-23 11:01:59 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna - udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Krzysztof Dragoński 2023-05-23 10:58:12 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna - udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Krzysztof Dragoński 2023-05-23 10:56:39 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna - Repatriacja Krzysztof Dragoński 2023-05-23 10:43:55 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości do zbycia na rzecz najemców. Jacek Paluszak 2023-05-23 10:10:37 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia działki nr 60/8 oraz 60/36 Międzychód. Jacek Paluszak 2023-05-23 09:44:53 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o podjęciu przez Radę Miejską Międzychodu Uchwały nr LXVIII/588/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód ? część obrębu Gorzyń (przy drodze powiatowej 1719P) Marta Mamzer 2023-05-22 08:02:34 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023r. Joanna Kamińska 2023-05-19 08:29:13 edycja dokumentu
Informacja o przetargu działki nr 60/49 oraz 60/56 Międzychód. Jacek Paluszak 2023-05-16 12:20:19 dodanie dokumentu
RKS.6220.26.2022.2 Obwieszczenie o postanowieniu uzupełnienia decyzji środowiskowej z 18.04.2023r.; znak: RKS.6220.26.2022 wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowana do realizacji na działce nr 6/3, zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Skrzydlewo oraz sprostowanej postanowieniem z 11.05.2023r.; znak: RKS.6220.26.2023.1 Julia Fredrich 2023-05-15 15:11:19 edycja dokumentu
RKS.6220.26.2022.1 Obwieszczenie o postanowieniu sprostowania decyzji środowiskowej z 18.04.2023r. Znak: RKS.6220.26.2022wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowana do realizacji na działce nr 6/3, zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Skrzydlewo Julia Fredrich 2023-05-15 15:11:09 edycja dokumentu
RKS.6220.26.2022.2 Obwieszczenie o postanowieniu uzupełnienia decyzji środowiskowej z 18.04.2023r.; znak: RKS.6220.26.2022 wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowana do realizacji na działce nr 6/3, zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Skrzydlewo oraz sprostowanej postanowieniem z 11.05.2023r.; znak: RKS.6220.26.2023.1 Julia Fredrich 2023-05-15 15:10:49 dodanie dokumentu
RKS.6220.26.2022.1 Obwieszczenie o postanowieniu sprostowania decyzji środowiskowej z 18.04.2023r. Znak: RKS.6220.26.2022wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowana do realizacji na działce nr 6/3, zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Skrzydlewo Julia Fredrich 2023-05-15 15:08:54 edycja dokumentu
RKS.6220.26.2022.1 Obwieszczenie o postanowieniu sprostowania decyzji środowiskowej z 18.04.2023r. Znak: RKS.6220.26.2022wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowana do realizacji na działce nr 6/3, zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Skrzydlewo Julia Fredrich 2023-05-15 15:08:50 dodanie dokumentu