Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR OG.0050.43.2021 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2021-06-21 13:18:18 usunięcie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR OG.0050.43.2021 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2021-06-21 12:31:25 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR OG.0050.42.2021 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/269/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 Maciej Żurkowski 2021-06-18 13:27:52 dodanie dokumentu
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu . Jacek Paluszak 2021-06-17 07:44:52 dodanie dokumentu
Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji pomiarowej w m. Krzyżkówko" Maciej Żurkowski 2021-06-16 11:24:17 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (teren "GS") wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Marta Mamzer 2021-06-16 07:39:50 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (teren "GS") wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Marta Mamzer 2021-06-16 07:39:21 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 r. udzielono pomocy publicznej. Maciej Żurkowski 2021-06-15 11:56:06 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 r. udzielono pomocy publicznej. Maciej Żurkowski 2021-06-15 11:55:23 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 r. udzielono pomocy publicznej. Maciej Żurkowski 2021-06-15 11:53:35 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 r. udzielono pomocy publicznej. Maciej Żurkowski 2021-06-15 11:53:10 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 r. udzielono pomocy publicznej. Maciej Żurkowski 2021-06-15 11:52:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji RKS.6220.21.2020 Julia Fredrich 2021-06-15 10:55:19 dodanie dokumentu
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (ul. Chrobrego) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Grażyna Pałat 2021-06-11 12:18:12 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR KJ.120.3.2021 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2021-06-11 10:42:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na działki nr 323/76 oraz 323/84 obręb Łowyń. Jacek Paluszak 2021-06-10 11:13:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej RKS.6220.21.2020 Julia Fredrich 2021-06-09 10:33:39 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej Maria Wróż 2021-06-08 12:46:34 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej Maria Wróż 2021-06-08 12:46:28 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej Maria Wróż 2021-06-08 12:45:39 usunięcie załacznika
ZARZĄDZENIE NR KJ.120.12.2021 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 10 maja 2021 r. przedłużenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie w związku z wprowadzeniem stanu epidemii Maciej Żurkowski 2021-06-07 08:05:52 dodanie dokumentu
P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert w sprawie podziału dotacji dla organizacji pozarządowych w 2021 r. w konkursie II w zakresie Pomocy społecznej i ochrony zdrowia, Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Bezpieczeństwa Publicznego i Ratownictwa Maciej Żurkowski 2021-06-01 10:56:51 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR OG.0050.41.2021 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie podziału dotacji i wyboru ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Międzychód w zakresie: pomocy społecznej i ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa w roku 2021 Maciej Żurkowski 2021-05-31 12:34:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania RKS.6220.3.2021 Julia Fredrich 2021-05-31 09:46:27 dodanie dokumentu
Organizacja urzędu Maciej Żurkowski 2021-05-31 07:41:27 edycja dokumentu
Jednostki oświatowe Maciej Żurkowski 2021-05-31 07:39:48 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR OG.0050.5.2021 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/269/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 Maciej Żurkowski 2021-05-28 07:18:45 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR OG.0050.37.2021 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/269/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 Maciej Żurkowski 2021-05-28 07:17:29 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR OG.0050.38.2021 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/269/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 Maciej Żurkowski 2021-05-28 07:16:20 dodanie dokumentu
Wycinka drzew - sprawa z wniosku Nadleśnictwa Międzychód (71.2021) Lidia Górna 2021-05-27 12:03:43 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej nr ewid. 2/38, arkusz 3, obręb Kolno, gm. Międzychód Marta Mamzer 2021-05-26 09:00:04 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR OG.0050.39.2021 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie za 2020 rok Maciej Żurkowski 2021-05-25 11:52:18 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Jacek Paluszak 2021-05-25 10:37:49 dodanie dokumentu
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Burmistrza Międzychodu i Rady Miejskiej Międzychodu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2020 w procesie stanowienia prawa Maciej Żurkowski 2021-05-25 09:41:00 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021r. Joanna Wróbińska 2021-05-24 16:34:37 edycja dokumentu
Wycinka drzew - sprawa z wniosku MSK Aqualift sp. z o.o. (48.2021) Lidia Górna 2021-05-24 13:14:37 edycja dokumentu
Wycinka drzew - sprawa z wniosku MSK Aqualift sp. z o.o. (68.2021) Lidia Górna 2021-05-24 13:10:06 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego (RKS.6220.21.2020) Maria Wróż 2021-05-24 08:18:43 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia działki nr 323/85 oraz 323/86 obręb Łowyń Jacek Paluszak 2021-05-21 09:15:12 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR KJ.120.11.2021 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie akredytacji systemu teleinformatycznego "BSK" w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone Maciej Żurkowski 2021-05-20 14:26:44 edycja dokumentu