Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenia

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Wybór ławników 2023-06-06 07:51:27
dokument Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023 2024-05-27 15:14:07
dokument Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad projektem aktualizacji "Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym" 2024-04-29 09:50:29
dokument Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, en. elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzychód 2024-04-24 09:56:59
dokument PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert w sprawie podziału dotacji dla organizacji pozarządowych w 2024 r. w konkursie II w zakresie ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego 2024-04-23 15:12:34
dokument PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert w sprawie podziału dotacji dla organizacji pozarządowych w 2024 r. w konkursie II w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej 2024-04-23 15:11:23
dokument PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert w sprawie podziału dotacji dla organizacji pozarządowych w 2024 r. w konkursie II w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2024-04-23 15:10:20
dokument PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert w sprawie podziału dotacji dla organizacji pozarządowych w 2024 r. w konkursie II w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia 2024-04-23 15:09:48
dokument Międzychodzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji sp. z o.o. z siedzibą w Międzychodzie ul. Dworcowa 22, 64-400 Międzychód z dniem 28 marca 2024 r. ogłasza piąty ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność MOSTIR w Międzychodzie 2024-03-28 15:29:50
dokument Burmistrz Międzychodu ogłasza I  ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę  nieruchomości  stanowiącej własność  Gminy  Międzychód - działka 823/16 część nr 2 - Mierzyn 2024-02-26 09:04:11
dokument Burmistrz Międzychodu ogłasza I  ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę  nieruchomości  stanowiącej własność  Gminy  Międzychód - działka 823/16 część nr 3 - Mierzyn 2024-02-26 09:02:30
dokument Burmistrz Międzychodu ogłasza I  ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę  nieruchomości  stanowiącej własność  Gminy  Międzychód - działka 823/16 część wg załącznika mapowego - Mierzyn 2024-02-26 08:59:38
dokument Burmistrz Międzychodu ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę  nieruchomości  stanowiącej własność  Gminy  Międzychód - działka numer 823/16 część nr 1 Mierzyn 2024-02-26 08:57:26
dokument P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert w sprawie podziału dotacji dla organizacji pozarządowych w 2024 r. w konkursie I 2024-02-16 10:58:18
dokument Zawiadomienie o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-II.420.37.2023.MZ.32 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża "Lubiatów"" 2024-02-14 14:11:52
dokument Ogłoszenie KOWR: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Mokrzec 2024-02-13 10:58:11
dokument Ogłoszenie KOWR: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Piłka 2024-02-13 10:57:20
dokument Konsultacje z mieszkańcami dot. projektu "Strategii Rozwoju Gminy Międzychód na lata 2023-2030" uzupełnionego o "Prognozę oddziaływania na środowisko" 2024-02-08 10:47:26
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2024 r. na obszarze województwa wielkopolskiego 2024-01-12 12:47:44
dokument ZAWIADOMIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO o wystąpieniu pismem znak: DSK-V.7440.16.2023 z dnia 10 stycznia 2024 r. do Burmistrza Międzychodu o zaopiniowanie planowanego zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla zadania: Koncepcja Programowa budowy obwodnicy miejscowości Kamionna w ciągu drogi krajowej nr 24" 2024-01-10 10:51:53
dokument OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu ?Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno?inżynierskich i hydrogeologicznych dla zadania: Koncepcja Programowa budowy obwodnicy miejscowości Kamionna w ciągu drogi krajowej nr 24? 2024-01-10 10:46:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 621/2023 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 2023-11-30 07:21:00
dokument PROTOKÓŁ z dnia 25 października 2023 r. z przeprowadzenia konsultacji społecznych "Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024" 2023-10-26 15:31:47
dokument Zaproszenie do zgłaszania uwag i opinii do projektu dokumentu: Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 2023-10-13 12:27:49
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 4 października o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzychód 2023-10-04 08:52:26
dokument Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Międzychód na lata 2023-2030 2023-09-21 13:50:19
dokument Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Międzychód - działka nr 823/16, pow. 0.0305 ha Mierzyn 2023-09-21 10:24:55
dokument Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Międzychód - nr działki 823/16, pow. 0.5354 ha Mierzyn 2023-09-21 10:21:59
dokument Ogłoszenie o IV nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność MOSTiR sp. z o.o. w Międzychodzie: nr działki 534/3 obręb geodezyjny Mierzyn-Drzewce 2023-09-18 10:04:42
dokument Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.21.2022.4 z dnia 14.09.2023 r. 2023-09-18 09:15:34
dokument Informowanie o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych 2023-08-17 10:42:02
dokument OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-08-16 13:15:17
dokument Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.21.2022.4 o wydaniu decyzji uchylającej w części decyzje Starosty Międzychodzkiego nr 226/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ul. Sokoła w Międzychodzie. 2023-07-19 11:11:03
dokument Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Międzychód na lata 2023-2030 2023-07-06 07:16:31
dokument Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 2023-06-06 09:16:49
dokument Obwieszczenie BI.6740.67.2023 Starosty Międzychodzkiego z dnia 22 maja 2023r. w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę drogi gminnej ul. Na Ostrawy w Międzychodzie. 2023-05-30 12:32:23
dokument Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Międzychodzkiego Nr 226/2022 z 4.08.2022 r. (znak BI.6740.172.2022) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ul. Sokoła w Międzychodzie, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia 2023-05-29 08:30:13
dokument Ogłoszenie o III nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność MOSTiR sp. z o.o. w Międzychodzie: nr działki 534/3 obręb geodezyjny Mierzyn-Drzewce 2023-05-15 09:11:38
dokument Obwieszczenie BI.6740.66.2023 z dnia 27.04.2023 r. Starosty Międzychodzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: Budowy drogi gminnej ul. Gazownicza w Międzychodzie 2023-05-08 08:13:26
katalog Końcowa sprzedaż węgla 2023-05-08 07:56:29
dokument Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 2023-04-28 10:09:41
dokument Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego nr BI.6740.67.2023 w sprawie pozwolenia na budowę drogi gminnej ul. Na Ostrawy w Międzychodzie. 2023-04-24 16:27:35
dokument Informacja o działaniach podejmowanych wobec Burmistrza Międzychodu i Rady Miejskiej Międzychodu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2022 w procesie stanowienia prawa 2023-04-11 14:47:13
dokument Wyniki uzupełniającego naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 2023-03-30 08:45:33
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2023 r. na obszarze województwa wielkopolskiego 2023-03-28 07:24:42
dokument Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność MOSTiR sp. z o.o. w Międzychodzie: nr działki 534/3 obręb geodezyjny Mierzyn-Drzewce 2023-03-24 10:38:35
dokument PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert w sprawie podziału dotacji dla organizacji pozarządowych w 2023 r. w konkursie II - zakres ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego 2023-03-20 16:24:28
dokument PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert w sprawie podziału dotacji dla organizacji pozarządowych w 2023 r. w konkursie II - zakres pomoc społeczna i ochrona zdrowia, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2023-03-20 16:24:07
dokument Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. 2023-03-17 09:16:43
dokument Wyniki naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 2023-03-17 09:14:37
dokument Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego IR.-III.747.31.2020.8 zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej 2023-03-15 07:34:18
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. 2023-02-10 10:58:16
dokument Międzychodzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji sp. z o.o. z siedzibą w Międzychodzie ul. Dworcowa 22, 64-400 Międzychód ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność MOSTIR w Międzychodzie - działka nr 534/3 obręb geodezyjny Mierzyn-Drzewce 2023-01-26 15:10:27
dokument Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert w sprawie podziału dotacji dla organizacji pozarządowych w 2023 r. w konkursie I 2023-01-23 15:41:53
dokument Zgłaszanie przez organizacje pozarządowe osób do prac w komisjach konkursowych. 2023-01-12 15:36:05
dokument Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu PO.RUZ.4210.227.2022.DM.10 2022-12-29 13:38:14
dokument Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu PO.RUZ.4210.226.2022.DM.10 2022-12-29 13:37:59
dokument Zawiadomienie Burmistrza Międzychodu w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków domu (dz. nr 824/2, obręb Międzychód) 2022-11-17 14:26:38
dokument Obwieszczenie PO.RUZ.4210.226.2022.DM.7 PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania z wniosku spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A 2022-11-10 13:51:32
dokument Oświadczenie o przystąpieniu gminy do zakupu preferencyjnego węgla. 2022-11-03 08:23:36
dokument Informacja MOSTiR sp. z o.o. o przetargu dotyczącym zbycia działki nr 534/3 obręb Mierzyn-Drzewce. 2022-09-05 09:00:47
dokument Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 2022-08-30 07:39:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Kwilcz RRG.6220.12.2021.OŚ o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2022-08-19 07:10:08
dokument Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego BI.6740172.2022 z dnia 04 sierpnia 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ul. Sokoła w Międzychodzie. 2022-08-09 15:10:39
dokument Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego BI.6740.172.2022 dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ul. Sokoła w Międzychodzie. 2022-06-22 14:43:04
dokument Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego BI.6740.93.2022 z 1 czerwca 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - przedłużenie ul. Kwiatowej w m. Bielsko. 2022-06-07 12:37:23
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr SKO.GP.4000.147.2022 SKO w Poznaniu z dnia 27.04.2022 r. 2022-05-24 08:55:35
dokument Decyzja nr 6/2022 RG.6220.19.2021.KK Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogo powiatowej nr 1731P Lewice - Zębowo - Lwówek 2022-05-20 10:55:37
dokument RAPORT Z KONSULTACJI w sprawie zmiany rodzaju urzędowych nazw miejscowości: "Wiktorowo - część wsi Kamionna" na "Wiktorowo - wieś" 2022-05-20 09:52:23
dokument RAPORT Z KONSULTACJI w sprawie zmiany rodzaju urzędowych nazw miejscowości: "Puszcza - przysiółek wsi Przedlesie" na "Puszcza - osada" 2022-05-20 09:50:43
dokument RAPORT Z KONSULTACJI w sprawie zmiany rodzaju urzędowych nazw miejscowości: "Muchocinek - przysiółek wsi Muchocin" na "Muchocinek - osada" 2022-05-20 09:49:37
dokument RAPORT Z KONSULTACJI w sprawie zmiany rodzaju urzędowych nazw miejscowości: "Mierzynek - część wsi Mierzyn" na "Mierzynek - wieś" 2022-05-20 09:46:26
dokument RAPORT Z KONSULTACJI w sprawie zmiany rodzaju urzędowych nazw miejscowości: "Kamionna Folwark - część wsi Kamionna" na "Kamionna Folwark - wieś" 2022-05-20 09:45:59
dokument Informacja o planowanych zabiegach z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego oraz wprowadzeniu okresowego zakazu wstępu do lasu. 2022-05-06 08:34:01
dokument Obwieszczenie RG.6220.19.2021.KK z dnia 29.04.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1731P Lewice - Zębowo - Lwówek. 2022-05-04 12:20:10
dokument Obwieszczenie RG.6220.19.2021.KK z dnia 27.04.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1731P Lewice - Zębowo - Lwówek. 2022-04-29 13:42:27
dokument Zawiadomienie nr RG.6220.19.2021.KK z dnia 25.04.2022 r. o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1731P Lewice - Zębowo - Lwówek 2022-04-27 13:40:30
dokument Informacja o wynikach zbycia autobusu Cacciamali IVECO 100 TEMA 2022-04-25 12:27:11
dokument Informacja o wynikach zbycia samochodu osobowego marki SKODA OCTAVIA. 2022-04-25 12:26:31
dokument Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łowyniu. 2022-04-22 07:06:32
dokument Informacja o działaniach podejmowanych wobec Burmistrza Międzychodu i Rady Miejskiej Międzychodu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2021 w procesie stanowienia prawa 2022-04-19 07:27:13
dokument Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego BI.6740.93.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - przedłużenie ul. Kwiatowej w m. Bielsko. 2022-04-19 07:25:18
dokument OGŁOSZENIE O ZBYCIU SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI SKODA OCTAVIA 2022-04-12 15:26:33
dokument Ogłoszenie o zbyciu autobusu Cacciamali IVECO 100 TEMA 2022-04-12 14:53:25
dokument OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju urzędowych miejscowości: "Kamionna Folwark - część wsi Kamionna" na "Kamionna Folwark - wieś" ; "Mierzynek - część wsi Mierzyn" na "Mierzynek - wieś"; "Muchocinek - przysiółek wsi Muchocin" na "Muchocinek - osada"; "Puszcza - przysiółek wsi Przedlesie" na "Puszcza - osada"; "Wiktorowo - część wsi Kamionna" na "Wiktorowo - wieś" 2022-03-31 13:26:09
dokument Zawiadomienie RG.6220.19.2021.KK o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1731P Lewice - Zębowo - Lwówek 2022-03-30 08:24:28
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1731P Lewice - Zębowo - Lwówek 2022-02-28 10:57:07
dokument Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego BI.6740.488.2021 w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno - budowlany i udzielenia pozwolenia na budowę dla P4 sp. z o.o. 2022-02-23 14:05:08
dokument Obwieszczenie DLI-III.7620.3.2021.KS.17 Ministerstwa Rozwoju i Technologii. 2022-02-16 10:38:25
dokument Obwieszczenie BI.6740.488.2021 Starosty Międzychodzkiego o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego budowy stacji bazowej telefonii komórkowej o nazwie MDC3035A wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2022-02-15 13:39:44
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzychód na lata 2022-2024 z perspektywą do roku 2028? wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 2022-02-15 09:29:43
dokument Obwieszczenie RG.6220.19.2021.KK Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1731P Lewice - Zębowo - Lwówek". 2022-02-03 08:24:29
dokument Zawiadomienie Burmistrza Międzychodu w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków stodoły (dz. nr 80, arkusz 3, obręb Dormowo). 2022-01-27 13:31:40
dokument Zawiadomienie RG.6220.19.2021.KK o przedłużeniu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1731P Lewice - Zębowo - Lwówek 2022-01-25 12:56:58
dokument Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 2022-01-25 12:54:11
dokument Obwieszczenie IR-III.747.48.2021.8 Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w m. Krzyżkówko 2022-01-24 10:43:55
dokument Zawiadomienie RG.6220.19.2021.KK o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1731P Lewice - Zębowo - Lwówek 2022-01-21 13:12:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Międzychodu w sprawie zamiaru wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków domu o nieuregulowanym stanie prawnym (dz. nr 441/1, arkusz 3, obręb Łowyń - ul. Gminna 17) 2022-01-18 15:22:16
dokument Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej. 2022-01-18 15:21:31
dokument Obwieszczenie BI.6740.488.2021 Starosty Międzychodzkiego w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 2022-01-18 15:19:29
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1731P Lewice - Zębowo - Lwówek 2021-12-30 08:50:47
dokument Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego IR-III.747.48.2021.8 o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu 2021-12-14 14:33:26
dokument Zawiadomienie Burmistrza Międzychodu w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków domu (dz. nr 441/1, arkusz 3, obręb Łowyń - ul. Gminna 17) 2021-12-03 08:57:14
dokument Zawiadomienie w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków budynku gospodarczego (dz. nr 277, arkusz 1, obręb Międzychód - ul. Usługowa 2) 2021-11-24 15:24:22
dokument Zawiadomienie w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków budynku mieszkalnego (dz. nr 433/6, arkusz 3, obręb Łowyń ul. Gminna 5) 2021-11-24 15:23:27
dokument PROTOKÓŁ z dnia 28 października 2021 r. z przeprowadzenia konsultacji społecznych "Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022" 2021-11-02 09:27:39
dokument Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów zmiany uchwał w sprawie wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 2021-10-07 15:16:58
dokument Obwieszczenie nr PO.RUZ.4210.266.2021.JT.7 RZGW w Poznaniu 2021-09-30 07:35:24
dokument Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej: Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV relacji Baczyna - Plewiska na odcinku granica woj. wielkopolskiego - słup Md4 2021-08-26 07:54:53
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Miejskiej Spółki Komunalnej AQUALIFT Sp. z o.o. z siedzibą w Międzychodzie, polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej D110/PE 2021-07-19 07:57:06
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO zawiadamiające o wydaniu decyzji polegającej na budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Baczyna-Plewiska (etap V). 2021-07-07 13:35:50
dokument Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji pomiarowej w m. Krzyżkówko" 2021-06-16 11:24:17
dokument P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert w sprawie podziału dotacji dla organizacji pozarządowych w 2021 r. w konkursie II w zakresie Pomocy społecznej i ochrony zdrowia, Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Bezpieczeństwa Publicznego i Ratownictwa 2021-06-01 10:56:51
dokument Informacja o działaniach podejmowanych wobec Burmistrza Międzychodu i Rady Miejskiej Międzychodu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2020 w procesie stanowienia prawa 2021-05-25 09:41:00
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wydaniu decyzji nr SKO.GP.4000.2293.2020 z dnia 15 lutego 2021 r. 2021-05-13 12:13:38
dokument Obwieszczenie IR-IV.7721.355.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.04.2021 r. 2021-04-26 13:15:10
dokument Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego BI.6740.57.2021 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ul. Strzeleckiej w Międzychodzie. 2021-04-23 08:08:33
dokument Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji polegającej na Rozbudowie skrzyżowania ul. Ratajczaka z ulicą Przemysłową w m. Bielsko 2021-04-06 15:10:34
dokument Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na Rozbudowie skrzyżowania ulicy Ratajczaka z ulicą Przemysłową w m. Bielsko. 2021-04-01 10:34:27
dokument Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ul. Strzeleckiej w Międzychodzie. 2021-03-18 10:41:41
dokument Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7820.14.2019.3 o wniesieniu odwołań od decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej 2021-01-29 07:04:26
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV od linii L-401 przy stacji Stryszewo C (S-4511) do linii L-403 przy stacji Muchocinek 1 (S-4052) 2021-01-22 07:04:52
dokument P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert w sprawie podziału dotacji dla organizacji pozarządowych w 2021r. w konkursie I 2021-01-21 19:35:42
dokument Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji polegającej na budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Baczyna-Plewiska (etap III). 2020-12-23 11:32:46
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu o wydaniu decyzji nr SKO.OŚ.405.172.2019 2020-11-04 07:34:36
dokument Informacja o podstawowej kwocie dotacji  dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Międzychód na 2020 rok (obowiązująca od 1 listopada  2020 roku - II aktualizacja) 2020-11-03 07:27:57
dokument PROTOKÓŁ z dnia 19 października 2020 r. z przeprowadzenia konsultacji społecznych ?Programu współpracy Gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021? 2020-10-20 11:59:08
dokument Obwieszczenie IR-III.747.23.2020.8 o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn. "Budowa linii 400 kV Baczyna-Plewiska (etap II) 2020-10-12 16:35:49
dokument Obwieszczenie IR-III.747.22.2020.8 Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji polegającej na budowie dwutorowej napowietrznej linii 400 kV Baczyna - Plewiska (etap I) 2020-10-09 07:23:56
dokument Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nierolnej położonej w obrębie Mokrzec gminie Międzychód, powiat międzychodzki, woj. wielkopolskie, w dniu 06 listopada 2020 roku o godz. 12:00. 2020-10-05 15:27:12
dokument Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego o wydaniu decyzji nr 356/2020 (znak BI.6740.328.2020) na przebudowę ul. Nowej w Międzychodzie. 2020-10-02 11:25:14
dokument Krajowy Ośrodek Wsparcie Rolnictwa oddział terenowy w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości nierolnej przeznaczonej do sprzedaży 2020-09-18 09:27:45
dokument Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę dwóch elektrowni wiatrowych 3EW i 4EW o mocy 2,0 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kamionna 2020-08-21 08:25:50
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim WZŚ.420.20.2020.AJ w sprawie Budowy linii 400 kV Baczyna - Plewiska 2020-07-30 07:39:52
dokument MOSTiR sp. z o.o.: Ogłoszenie o trzecim ustnym nieograniczonym przetargu  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność MOSTIR w Międzychodzie. 2020-07-22 13:14:56
dokument Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Międzychód na 2020 rok (obowiązująca od 1 lipca 2020 roku) 2020-06-29 10:53:03
dokument OGŁOSZENIE NR ROA.5041.1.2020 GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGO (BURMISTRZA MIĘDZYCHODU) w sprawie naboru kandydatów na terenowych rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., który odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. 2020-06-17 15:29:40
dokument Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 2020-05-27 07:27:41
dokument Obwieszczenie WZŚ.420.20.2020.SL Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim 2020-05-11 08:51:24
dokument Przetarg ustny nieograniczony MOSTiR Sp. z o.o. 2020-03-24 13:08:37
dokument Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego BI.6740.24.2020 z dnia 19 marca 2020 r. o wydaniu decyzji nr 78/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2020-03-19 13:51:49
dokument OGRANICZENIA W FUNKCJONOWANIU 2020-03-13 14:08:25
dokument Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego BI.6740.310.2019 z dnia 11 lutego 2020 r. 2020-02-13 14:02:01
dokument Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego BI.6740.24.2020 z dnia 10 lutego 2020 r. 2020-02-13 13:57:57
dokument Informacja o działaniach podejmowanych wobec Burmistrza Międzychodu i Rady Miejskiej Międzychodu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2019 w procesie stanowienia prawa 2020-02-11 15:23:45
dokument Informacja o podstawowej kwocie dotacji  dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Międzychód na 2020 rok (obowiązująca od 1 stycznia  2020 roku) 2020-01-20 11:24:42
dokument Obwieszczenie BI.6740.310.2019 Starosty Międzychodzkiego z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie budowy drogi gminnej na odcinku Zamyślin - Piłka 2020-01-09 07:36:08
dokument Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu 2019-12-11 10:38:04
dokument OBWIESZCZENIE RKS.6220.14.2019 Burmistrza Międzychodu o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2019-12-10 07:51:40
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu 2019-11-26 08:49:27
dokument Informacja o podstawowej kwocie dotacji  dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Międzychód na 2019 rok ( obowiązująca od 1 listopada 2019 roku) - Aktualizacja październik 2019 2019-11-08 11:13:58
dokument Informacja o działaniach podejmowanych wobec Burmistrza i Rady Miejskiej Międzychodu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2018 w procesie stanowienia prawa. 2019-11-06 07:47:38
dokument Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim o wydaniu decyzji PO.ZUZ.1.421.258.2019.KO z dnia 23.10.2019 r. 2019-10-28 15:35:17
dokument Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych "Programu współpracy Gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020". 2019-10-28 09:48:09
dokument Obwieszczenie PO.RUZ.421.293.4.2019.DG z dnia 14.10.2019 r. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie o wszczęciu postępowania 2019-10-17 14:06:45
dokument Młodociani pracownicy 2019 2019-09-26 07:33:19
dokument Zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego PO.ZUZ.1.421.258.2019.KO 2019-09-25 10:42:38
dokument Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego z dnia 19 września 2019 r. o wydaniu decyzji nr 187/2019 2019-09-25 10:40:15
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie PO.ZUZ.1.421.191.2019.AK 2019-09-18 07:09:14
dokument "WYPRAWKA SZKOLNA" - dofinansowanie kosztów zakupu podręczników w roku szkolnym 2019/2020 2019-09-03 08:33:26
dokument Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. 2019-08-27 14:42:24
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 9 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu 2019-08-13 08:53:54
dokument STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY  ROK SZKOLNY 2019/2020 2019-07-10 11:05:26
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Tuczępy 2019-05-31 09:24:14
dokument Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 2019-05-27 07:52:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Międzychodu z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy znak: RNG.6730.19.2019 2019-05-24 07:28:39
dokument Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu 2019-05-21 07:22:45
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (ogródek jordanowski) 2019-05-15 16:01:21
dokument Informacja o podstawowej kwocie dotacji  dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Międzychód na 2019 rok ( obowiązująca od 1 maja 2019roku)w związku z podjęciem Uchwały Rady  Miejskiej Międzychodu nr VII/54/2019 z dnia 26 marca 2019 r. 2019-05-10 13:37:33
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (stadion) - Etap 3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu. 2019-05-06 20:43:27
dokument Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.04.2019 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu 2019-04-29 09:52:12
dokument Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.04.2019 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu 2019-04-29 09:50:24
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (stadion) - Etap 3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu. 2019-04-25 20:35:10
dokument Informacja o podstawowej kwocie dotacji na 2019 rok (obowiązująca od 1 kwietnia 2019 roku) 2019-04-16 13:24:53
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Bielsko (ul. Przemysłowa) 2019-04-03 10:43:44
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1295, 1297/1, 1297/27, 1297/28) 2019-04-03 10:42:40
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 662) 2019-04-03 10:41:29
dokument Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Międzychód stan na 31 grudnia 2018 r. 2019-04-01 14:03:46
dokument Informacja PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2019-04-01 07:56:26
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu, na terenie części działki nr 559/2, arkusz 2, obręb Puszcza, gm. Międzychód 2019-03-07 14:45:28
dokument Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2019-02-18 09:43:45
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1050/5, 1051/5) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - wyłożenie do publicznego wglądu 2019-02-14 13:14:34
dokument Ogłoszenie o dodatkowym naborze kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów 2019-02-07 08:39:59
dokument Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert w sprawie podziału dotacji dla organizacji pozarządowych w 2019 r. w konkursie II 2019-02-06 15:01:22
dokument Programu współpracy Gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku. 2019-02-06 15:00:45
dokument Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 2019-02-06 13:06:10
dokument Ogłoszenie dotyczące projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1050/5, 1051/5) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-02-05 12:27:12
dokument Ogłoszenie Burmistrza Międzychodu o dodatkowym naborze kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów 2019-02-01 08:52:21
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr 284) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-01-24 10:45:38
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1057/1, 1058/1) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-01-24 10:44:42
dokument Ogłoszenie dotyczące projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1057/1, 1058/1) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-01-16 15:20:16
dokument Ogłoszenie dotyczące projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr 284) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-01-16 15:18:13
dokument Informacja o podstawowej kwocie dotacji na 2019 rok (obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku) 2019-01-15 07:26:33
dokument Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert w sprawie podziału dotacji dla organizacji pozarządowych w 2019 r. w konkursie I. 2019-01-08 14:30:18
dokument Ogłoszenie Burmistrza Międzychodu o wygaszeniu decyzji o warunkach zabudowy wydanych przed dniem wejścia w życie 2018-12-20 14:41:24
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek DN 1000" 2018-12-05 13:55:28
dokument Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na 2018 r.(aktualizacja na  dzień 31 października 2018 r.) 2018-11-19 08:11:06
dokument Prezes MOSTiR sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się na piętrze Hali sportowej, ul. Dworcowa 22 w Międzychodzie 2018-10-10 10:45:58
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu - projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Międzychód wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-10-04 07:57:04
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu - projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część obrębu Gorzyń (dz. nr 4/41) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-09-27 07:28:29
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu - projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część obrębu Łowyń 2018-09-27 07:27:29
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-09-26 09:11:55
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Łowyń (dz. nr 273/2, 794/1, 794/2) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-09-12 13:18:42
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Gorzyń (dz. nr 4/41)  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-09-12 13:17:13
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu - SKO.OŚ.405.412.2017 2018-08-24 11:15:50
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu - projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wielowieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-08-02 10:27:52
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu od 02.08.2018 r. do 23.08.2018 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla obrębu Wielowieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-07-25 10:04:00
dokument Obwieszczenie SKO.OŚ.405.412.2017 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu o wszczęciu postępowania administracyjnego 2018-07-24 12:56:19
dokument Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzychód na lata 2018 - 2033 2018-07-23 11:24:38
dokument Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr 60/44) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-06-28 09:18:14
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 60/44) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-06-20 13:07:20
dokument Ogłoszenie Aqualift sp. z o.o. - ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność MSK Aqualift 2018-06-18 11:29:57
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu: Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (stadion) - Etap 3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-06-04 11:40:01
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla obrębu Wielowieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - wyłożenie do publicznego wglądu. 2018-05-24 11:17:32
dokument Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Muchocin (dz. nr 64/1, 64/3, 64/4) - wyłożenie do publicznego wglądu. 2018-05-24 07:50:22
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu od 04.06.2018 r. do 25.06.2018 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (stadion) - Etap 3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-05-23 07:27:12
dokument OBWIESZCZENIE o podjęciu przez Radę Miejską Międzychodu: uchwały Nr LIII/508/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr 613/15). 2018-05-16 15:17:24
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla obrębu Wielowieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-05-16 11:45:31
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Muchocin (dz. nr: 64/1, 64/3, 64/4) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-05-16 11:43:38
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1050/5, 1051/5) 2018-04-26 08:35:41
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Gorzyń (część strefy przemysłowej) 2018-04-11 10:21:54
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (ul. Wigury) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-03-22 08:53:10
dokument Burmistrz Międzychodu zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach: od 22.03.2018 r. do 13.04.2018 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (ul. Wigury) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-03-14 11:41:06
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 284) 2018-03-14 11:11:59
dokument Zawiadomienie w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Międzychodu o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji obiektu przemysłowego na zakład produkcyjny wyrobów sanitarnych, zlokalizowanego na działkach 328/1, 329, 328/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Łowyń, Gmina Międzychód 2018-03-09 12:08:52
dokument Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dodatkowymi wskazaniami 2018-03-09 12:01:42
dokument Ogłoszenia o przyznanej dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Międzychodzie 2018-02-22 07:40:33
dokument Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 przez Burmistrza Międzychodu 2018-02-12 08:58:45
dokument Informacja o działaniach podejmowanych wobec Burmistrza i Rady Miejskiej Międzychodu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2017 w procesie stanowienia prawa. 2018-02-07 14:03:05
dokument Ważne informacje dla przedsiębiorców - JPK_VAT i Profil Zaufany (eGo) 2018-01-24 13:59:52
dokument Zakończenie naboru kandydatów środowiska pozarządowego na członków Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku 2018-01-12 15:27:06
dokument Zaproszenie do zgłaszania uwag oraz propozycji zmian do projektu uchwały Rady Miejskiej Międzychodu w sprawie wykazu kąpielisk w gminie Międzychód na 2018 rok. 2018-01-03 12:38:34
dokument Burmistrz Międzychodu ogłasza: II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2018 w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej; pomocy społecznej i ochrony zdrowia 2017-12-27 14:47:00
dokument Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Międzychód 2017-12-20 15:16:08
dokument Burmistrz Międzychodu ogłasza: I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji 2017-12-20 14:05:31
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Łowyń (dz. nr 273/2, 794/1, 794/2) 2017-11-29 11:17:57
dokument Informacja o liczbie uczniów w przedszkolach oraz kwocie dotacji na rok 2017 2017-11-02 07:27:45
dokument Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych "Programu współpracy Gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018r. 2017-10-19 13:18:29
dokument Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego z dnia 02.10.2017r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2017-10-12 07:46:22
dokument Zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do projektu dokumentu: Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 2017-10-10 08:24:41
dokument Informacja Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zmian w nocnej i świątecznej pomocy medycznej 2017-10-02 20:29:56
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu 2017-09-21 14:39:24
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr 60/44) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-09-14 13:48:24
dokument Informacja o wynikach naboru kandydatów do Międzychodzkiej Gminnej Rady Pożytku Publicznego 2017-09-13 13:39:19
dokument Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania mającego na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków. 2017-09-13 13:38:30
dokument Dowozy dzieci do jednostek oświatowych Gminy Międzychód 2017-09-08 07:51:23
dokument Ogłoszenie Burmistrza Międzychodu o rozpoczęciu procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.) do Międzychodzkiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2017-2020. 2017-08-21 15:18:20
dokument Projekt Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr 606/7). 2017-08-17 11:47:00
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr 606/7) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-08-09 14:09:00
dokument Projekt Uchwały dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Łowyń (strefa przemysłowa). 2017-07-27 10:18:41
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zbiornika wodnego tj. stawu do celów rekreacyjnych oraz mnicha na działkach o nr ewid. 2/12, 3 i 4,  położonych w obrębie ewidencyjnym Muchocin, Gmina Międzychód 2017-07-21 12:43:46
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji obiektu przemysłowego na zakład produkcyjny wyrobów sanitarnych, zlokalizowanego na działkach 328/1, 329, 328/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Łowyń, Gmina Międzychód 2017-07-21 12:42:32
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Łowyń (strefa przemysłowa) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-07-19 14:08:06
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Muchocin (dz. nr: 64/1, 64/3, 64/4) 2017-07-19 14:05:54
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Gorzyń (dz. nr 4/41) 2017-07-19 14:04:17
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (rejon ul. Siennej) 2017-07-12 09:56:37
dokument Informacja w sprawie naboru na wolne stanowisko informatyka w Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Międzychodzie. 2017-06-22 16:42:32
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Mierzyn, gm. Międzychód wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-06-19 13:08:39
dokument Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Gorzyń (dz. nr: 15/4, 15/6, 15/7, 15/8, 17/13, 17/15, 37/10, 46/1 (w części), 180, 181). 2017-06-14 12:01:00
dokument "WYPRAWKA SZKOLNA" dofinansowanie kosztów zakupu podręczników  w roku szkolnym 2017/2018 2017-06-12 21:20:10
dokument STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY  na rok szkolny 2017/2018 2017-06-12 20:37:33
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Łowyń (strefa przemysłowa) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-06-08 12:58:54
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Mierzyn, gm. Międzychód wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-06-07 13:16:04
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko informatyka w Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Międzychodzie. 2017-06-07 13:14:02
dokument Obwieszczenie rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o obsadzie 56 000 szt. wraz z infrastrukturą zewnętrzną, zlokalizowanego na działce 75/4 w miejscowości Lewice 2017-06-05 16:08:48
dokument GUS - Statystyczne badanie rolne 2017-06-05 09:42:40
dokument OBWIESZCZENIE RKS.6220.05.2017 o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2017-06-01 13:35:47
dokument OBWIESZCZENIE RKS.6220.09.2017 o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2017-06-01 13:35:06
dokument OBWIESZCZENIE RKS.6220.01.2017 o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2017-06-01 13:34:01
dokument Obwieszczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Międzychodzie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia dokumentacji technicznej: Budowy sieci kanalizacji sanitarnej Kamionna - Dzięcielin - Międzychód wraz z przyłączami 2017-06-01 08:44:38
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Łowyń (strefa przemysłowa) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-05-31 11:44:59
dokument Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 2017-05-25 07:41:51
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na pelletyzacji materiału RDF na działce nr 356/2 obręb Łowyń, Gmina Międzychód, województwo wielkopolskie 2017-05-15 08:18:12
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie 2017-04-24 10:49:03
dokument Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 2017-04-13 09:02:51
dokument Ogłoszenie konkursów na stanowiska: Dyrektora Przedszkola z oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Międzychodzie oraz dyrektora Zespołu Szkół w Łowyniu. 2017-04-10 16:02:18
dokument Informacja o stanie mienia za 2016 rok 2017-03-31 12:40:30
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej Gralewo o mocy wytwórczej do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii, zlokalizowanego na działce nr 23/1, położonej w miejscowości Gralewo, Gmina Międzychód, województwo wielkopolskie. 2017-03-30 13:50:03
dokument Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego z dnia 14 marca 2017r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2017-03-24 10:29:20
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Bielsko (ul. Przemysłowa). 2017-03-23 09:36:43
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Kamionna, dla obszaru położonego w rejonie ulic Poznańskiej i Powstańców Wielkopolskich. 2017-03-23 09:16:09
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Międzychód (dz. nr 322). 2017-03-15 07:52:55
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu: - projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Bielsko (ul. Przemysłowa). - projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Kamionna (rejon ulic Poznańskiej i Powstańców Wielkopolskich). 2017-03-15 07:50:50
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla części obrębu Międzychód (ul. Wigury) 2017-03-15 07:49:24
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1722P na odcinku od miejscowości Lewice do miejscowości Krzyżkówko oraz przebudowie drogi powiatowej nr 1735P na odcinku w miejscowości Krzyżkówko, Gmina Międzychód. 2017-03-14 12:06:54
dokument Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego na eksploatację 2017-03-14 12:00:56
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-03-09 07:35:26
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Mierzyn, gm. Międzychód wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-03-09 07:23:15
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Mierzyn, gm. Międzychód wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-03-01 12:14:24
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-03-01 12:11:54
dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIĘDZYCHODU o konsultacjach społecznych projektu "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Międzychód na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024" 2017-02-24 12:59:29
dokument Ogłoszenie o przyznanej dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Międzychodzie 2017-02-20 13:56:13
dokument Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego z dnia 13 lutego 2017r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę - wolnostojąca instalacja fotowoltaiczna o mocy 362,88 kWp na dz. 64/1 obr. 0008 Muchocin 2017-02-17 08:22:32
dokument Informacja o działaniach podejmowanych wobec Burmistrza i Rady Miejskiej Międzychodu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2016 w procesie stanowienia prawa. 2017-02-16 10:31:29
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód 2017-02-07 15:07:09
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 60/44) 2017-02-07 15:06:02
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko informatyka w Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Międzychodzie. - dokument stracił ważność 2017-02-07 09:28:18
dokument Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego z dnia 24 stycznia 2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa nawierzchni drogi w obr. Kaplin 2017-02-03 07:01:57
dokument Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT 2017-02-02 14:55:30
dokument Informacja Burmistrza o rozpatrzonych petycjach w 2016r. 2017-01-24 13:29:14
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 606/7) 2017-01-11 13:26:12
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko informatyka w Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Międzychodzie. - dokument stracił ważność 2017-01-10 11:38:51
dokument Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Miejską Międzychodu: uchwały Nr XXXIII/314/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód ? dla części obrębów: Dzięcielin i Gorzyń. 2016-12-21 10:48:46
dokument Burmistrz Międzychodu ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2017 w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa. 2016-12-20 12:14:04
dokument Burmistrz Międzychodu ogłasza: I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2017 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji 2016-12-09 11:11:40
dokument Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego z dnia 06 grudnia 2016r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę nawierzchni ul. Siennej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie 2016-12-09 07:44:33
dokument AQUALIFT: Informacja z sesji otwarcia ofert: Ogłoszenie o sprzedaży pojazdów. 2016-12-05 12:20:38
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Łowyń (strefa przemysłowa) 2016-12-02 06:55:09
dokument Wyłożenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-11-24 11:34:21
dokument Wyłożenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (obszar położony pomiędzy ul. Zagrodową a Jeziorem Długim) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-11-24 11:33:27
dokument Wyłożenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Bielsko (dz. nr 21/1) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-11-24 11:32:28
dokument AQUALIFT: Ogłoszenie o sprzedaży pojazdów. 2016-11-24 11:31:01
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2016-11-16 08:33:22
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na: Budowie obiektu inwentarskiego (obory) na działce nr 215, zlokalizowanej w m. Zatom Stary, Gmina Międzychód. 2016-11-16 08:31:32
dokument Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego z dnia 12 października 2016r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na Budowę Hali produkcyjnej H5 na działkach o nr ewidencyjnych 275/1, 275/5, 274,17, obręb Łowyń. 2016-10-28 08:34:45
dokument Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego z dnia 05 października 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę nawierzchni ul. Siennej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie. 2016-10-12 08:10:10
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1722P na odcinku od miejscowości Lewice do miejscowości Krzyżkówko oraz przebudowie drogi powiatowej nr 1735P na odcinku w miejscowości Krzyżkówko, Gmina Międzychód. 2016-10-11 14:34:57
dokument Zezwolenie na wywóz nieczystosci ciekłych 2016-10-11 14:33:28
dokument Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych "Programu współpracy Gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017r. 2016-10-11 13:51:20
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu - projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 606/7) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-09-29 09:26:40
dokument Zaproszenie do zgłaszania uwag i opinii do projektu dokumentu: Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017?. 2016-09-27 13:39:33
dokument Prezes Miejskiej Spółki Komunalnej AQUALIFT Sp. z o.o. Ogłasza II  ustny nieograniczony  przetarg  na sprzedaż  nieruchomości  stanowiącej własność  MSK AQUALIFT 2016-09-26 14:53:22
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód strefa przemysłowa w rejonie drogi krajowej nr 24 w miejscowości Gorzyń, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-09-22 07:41:31
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr 606/7) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-09-21 13:13:03
dokument Obwieszczenie SKO w Poznaniu. 2016-09-16 11:45:51
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu: projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Łowyń (dz. nr 274/19) 2016-09-15 20:32:43
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód ? strefa przemysłowa w rejonie drogi krajowej nr 24 w miejscowości Gorzyń, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-09-15 20:27:08
dokument Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2016 2016-08-31 17:04:41
dokument Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego z dnia 17 sierpnia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę 2016-08-29 08:24:00
dokument Burmistrz Międzychodu zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Łowyń (dz. nr 274/19) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. - dokument stracił ważność 2016-08-24 13:04:03
dokument Informacja o działaniach podejmowanych wobec Burmistrza i Rady Miejskiej Międzychodu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2015 w procesie stanowienia prawa. 2016-08-01 10:03:22
dokument AQUALIFT: I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność MSK AQUALIFT - Lokal mieszkalny wraz z udziałem w nieruchomości położonej w Międzychodzie przy ulicy 17 Stycznia 125, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 147/1 o powierzchni 0,0286 ha. - dokument stracił ważność 2016-07-20 15:05:34
dokument Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego z dnia 12 lipca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Zagrodowa 2016-07-18 10:04:00
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 ? 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz zaproszenia na spotkania konsultacyjne 2016-07-06 18:46:58
dokument Prezes Miejskiej Spółki Komunalnej AQUALIFT Sp. z o.o. Ogłasza I  ustny ograniczony  przetarg  na sprzedaż  nieruchomości  stanowiącej własność  MSK AQUALIFT - dokument stracił ważność 2016-07-05 10:05:44
dokument Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego z dnia 23 czerwca o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę 2016-07-04 10:18:16
dokument Protokół z wyboru partnera w sprawie naboru dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 2016-06-11 09:15:20
dokument Obwieszczenie wojewody wielkopolskiego o wszczęciu postępowania o ustalenie odszkodawania za nieruchomość o nieustalonym stanie prawnym. 2016-06-03 07:22:20
dokument Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. 2016-05-24 14:26:53
dokument Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia 2016-05-16 12:53:48
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 613/23, 1601/1, 1601/2) 2016-05-06 07:27:46
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód 2016-04-27 09:08:26
dokument Informacja Burmistrza o petycjach w 2015r. 2016-03-22 08:17:46
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy). 2016-03-10 18:54:49
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr 322). 2016-03-10 18:52:18
dokument Burmistrz Międzychodu ogłasza wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2016. 2016-03-10 18:49:38
dokument Ogłoszenie o przyznanej dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Międzychodzie. 2016-03-10 18:48:43
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy: Administrator ds. Świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie. - dokument stracił ważność 2016-02-29 15:01:13
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ?Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Międzychód na lata 2015-2023" 2016-02-24 13:10:37
dokument INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Referacie Promocji i Kultury w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie. 2016-02-19 12:21:54
dokument Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gminy Międzychód 2016-02-10 12:56:49
dokument Burmistrz Międzychodu zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód ? strefa przemysłowa w rejonie drogi wojewódzkiej nr 160 w miejscowości Głażewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-02-10 12:37:59
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. promocji i współpracy w Referacie Promocji i Kultury w UMiG w Międzychodzie. 2016-02-01 15:24:56
dokument Burmistrz Międzychodu ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2016 2016-01-28 19:49:04
dokument Burmistrz Międzychodu ogłasza wyniki I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2016. 2016-01-25 10:11:34