Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

|--- Dane teleadresowe

|--- Organizacja urzędu

|--- Statut Gminy

|--- Regulamin organizacyjny

|--- Rejestry

      |--- Rejestr Instytucji Kultury

|--- ePUAP

|--- Ochrona Danych Osobowych

      |--- Monitoring

|--- Udostępnienie Sali Sesyjnej

|--- Dostęp do informacji publicznej

System Rada

|--- Radni

|--- Komisje

|--- Głosowania

|--- Interpelacje

|--- Kalendarz posiedzeń

|--- Sesje Rady

|--- Protokoły

|--- Uchwały

Rada Miejska Międzychodu

|--- Uchwały

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

|--- Protokoły

      |--- Protokoły Komisji Doraźnych

            |--- 2018

                  |--- KOMISJA ds. STATUTOWYCH

      |--- Protokoły Komisji Stałych

            |--- 2018

                  |--- KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

                  |--- KOMISJE ŁĄCZONE

                  |--- KOMISJA WSPÓLNA

                  |--- KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

                  |--- KOMISJA ds. SPOŁECZNYCH

                  |--- KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

                  |--- KOMISJA REWIZYJNA

            |--- 2017

                  |--- KOMISJE ŁĄCZONE

                  |--- KOMISJA WSPÓLNA

                  |--- KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

                  |--- KOMISJA ds. SPOŁECZNYCH

                  |--- KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

                  |--- KOMISJA REWIZYJNA

            |--- 2016

                  |--- KOMISJE ŁĄCZONE

                  |--- KOMISJA WSPÓLNA

                  |--- KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

                  |--- KOMISJA ds. SPOŁECZNYCH

                  |--- KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

                  |--- KOMISJA REWIZYJNA

      |--- Protokoły Sesji

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

|--- Raport o stanie Gminy Międzychód

Informacje

|--- Gmina Międzychód

|--- Planowanie przestrzenne

|--- Ogłoszenia

|--- Nabory pracowników

|--- Nieruchomości

|--- Petycje

|--- Wybory / Zgromadzenia

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego

            |--- 2019

      |--- Wybory prezydenckie 2020

      |--- Wybory samorządowe - 2018

      |--- Zgromadzenia

      |--- Zgromadzenia uproszczone

      |--- Wybory ławników sądowych - kadencja 2020-2023

      |--- Wybory prezydenckie - czerwiec 2020

      |--- Wybory parlamentarne - 2019

|--- Ewidencja kąpielisk

      |--- 2018

      |--- 2020

      |--- 2019

Zamówienia publiczne

|--- Przetargi / zapytania

|--- Platforma zakupowa

|--- Rejestr zamówień

|--- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Prawo lokalne

|--- Zarządzenia Burmistrza

      |--- 2020

            |--- Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Jednostki

            |--- Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy

      |--- 2019

            |--- Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Jednostki

            |--- Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy

      |--- 2018

            |--- Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy

            |--- Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Jednostki

      |--- 2017

            |--- Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Jednostki

            |--- Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy

      |--- 2016

            |--- Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Jednostki

            |--- Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Kierownicy jednostek oraz urzędnicy

            |--- w dniu odwołania lub rozwiązania umowy oraz na koniec kadencji

            |--- 30 dni od dnia powołania lub zatrudnienia oraz na początku kadencji

            |--- za rok 2019

            |--- za rok 2018

            |--- za rok 2017

            |--- za rok 2016

            |--- za rok 2015

      |--- Radni

            |--- za rok 2019

            |--- za rok 2018

            |--- za rok 2018 na początek kadencji

            |--- za rok 2018 na koniec kadencji

            |--- za rok 2017

            |--- za rok 2016

            |--- za rok 2015

|--- Podatki

      |--- Zapłata podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego

      |--- Interpretacje przepisów prawa podatkowego

      |--- Inkaso

      |--- Zwolnienia od podatku rolnego

      |--- Zwolnienia od podatku nieruchomości nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

      |--- Zwolnienia od podatku nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (pomoc regionalna)

      |--- Zwolnienia od podatku nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (w tym pomoc de minimis)

      |--- Stawki podatku od niektórych nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (w tym pomoc de minimis)

      |--- Wzory deklaracji na podatek od środków transportowych

            |--- Obowiązujące

      |--- Wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

            |--- Obowiązująca od 01.07.2019

            |--- od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2019

      |--- Wzory deklaracji i informacji na podatek leśny

            |--- Obowiązująca od 01.07.2019

            |--- od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2019

      |--- Wzory deklaracji i informacji na podatek rolny

            |--- Obowiązująca od 01.07.2019

            |--- od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2019

      |--- Stawki podatków i opłat lokalnych

            |--- 2020

            |--- 2019

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

|--- Pomoc publiczna

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

|--- Strategia Rozwoju

Finanse i Majątek Gminy

|--- Budżet Gminy Międzychód

      |--- 2015

      |--- 2016

      |--- 2017

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

|--- Wieloletnia Prognoza Finansowa

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

|--- Majątek podmiotu

Ochrona środowiska

|--- Plan gospodarki odpadami

|--- Program Ochrony Środowiska

|--- Rejestr działalności regulowanej

|--- Gospodarka odpadami

|--- Obwieszczenia