Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Planowanie przestrzenne

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy znak: RNG.6730.60.2021, ustalającej warunki zabudowy dla działki oznaczonej nr ewid. 2/38, arkusz 3, obręb Kolno, gmina Międzychód, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolno stojącej 2021-09-13 09:01:21
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (teren "GS") wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-09-02 10:21:43
dokument OBWIESZCZENIE o zostało zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolno stojącej, na terenie działki nr 2/38, arkusz 3, obręb Kolno, gm. Międzychód 2021-08-26 11:58:25
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (teren "GS") wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-08-25 07:45:22
dokument OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Głażewo (dz. nr 53/17) oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (ul. Wigury) 2021-07-21 08:55:21
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (teren "GS") wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-06-24 07:36:08
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (teren "GS") wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-06-16 07:39:21
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej nr ewid. 2/38, arkusz 3, obręb Kolno, gm. Międzychód 2021-05-26 09:00:04
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 180) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-05-10 08:17:05
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 180) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-04-28 07:31:20
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (ul. Chrobrego) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-03-25 07:29:14
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Skwierzyny o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV od linii L-401 przy stacji Stryszewo C (S-4511) do linii L-403 przy stacji Muchocinek 1 (S-4052) wraz z budową rozłączników starowanych radiowo, przewidzianej do realizacji na działkach o nr 11/1, 20, 61, 63/2, 63/1, 64, 65, 66, 70, 71/1 położonych w obrębie Stryszewo, gmina Przytoczna, 327, 31, 332/1, 331/1, 326/2, 330/1, 325/2 położonych w obrębie Muchocin, gmina Międzychód oraz działkach o nr 130/2, 130/27 położonych w obrębie Gorzycko Stare, gmina Międzychód 2021-03-17 13:51:01
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (ul. Chrobrego) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-03-17 07:39:57
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Skwierzyny o zebraniu materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego w zakresie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV od linii L-401 przy stacji Stryszewo C (S-4511) do linii L-403 przy stacji Muchocinek 1 (S-4052) wraz z budową rozłączników starowanych radiowo, przewidzianej do realizacji na działkach o nr 11/1, 20, 61, 63/2, 63/1, 64, 65, 66, 70, 71/1 położonych w obrębie Stryszewo, gmina Przytoczna, 327, 31, 332/1, 331/1, 326/2, 330/1, 325/2 położonych w obrębie Muchocin, gmina Międzychód oraz działkach o nr 130/2, 130/27 położonych w obrębie Gorzycko Stare, gmina Międzychód 2021-02-25 07:23:38
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Łowyń (przy drodze wojewódzkiej nr 160) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2021-02-11 08:27:59
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Muchocin (dz. nr 64/1, 64/3, 64/4) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-02-11 08:24:15
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Łowyń (przy drodze wojewódzkiej nr 160) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Muchocin (dz. nr 64/1, 64/3, 64/4) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-02-03 07:41:24
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Skwierzyny o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV od linii L-401 przy stacji Stryszewo C (S-4511) do linii L-403 przy stacji Muchocinek 1 (S-4052) wraz z budową rozłączników starowanych radiowo, przewidzianej do realizacji na działkach o nr 11/1, 20, 61, 63/2, 63/1, 64, 65, 66, 70, 71/1 położonych w obrębie Stryszewo, gmina Przytoczna, 327, 31, 332/1, 331/1, 326/2, 330/1, 325/2 położonych w obrębie Muchocin, gmina Międzychód oraz działkach o nr 130/2, 130/27 położonych w obrębie Gorzycko Stare, gmina Międzychód 2021-01-21 12:52:14
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Gorzyń (część strefy przemysłowej) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-11-12 08:43:44
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - obręb Gorzyń (część strefy przemysłowej) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-11-04 07:48:44
dokument Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - część obrębów: Bielsko, Wielowieś, Zatom Stary, Głażewo, Łowyń, Mnichy 2020-11-04 07:40:12
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku o jeden garaż, na działce oznaczonej nr ewid. 55/7, arkusz 2, obręb Muchocin, gm. Międzychód - dokument stracił ważność 2020-10-21 07:48:18
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - obręb Gorzyń (część strefy przemysłowej) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-10-15 07:39:50
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - obręb Gorzyń (część strefy przemysłowej) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-10-07 08:09:28
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku garażowego, na terenie działki nr 55/7, arkusz 2, obręb Muchocin, gm. Międzychód 2020-09-29 10:19:38
dokument Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Łowyń (Domat), dla części obrębu Mierzyn-Drzewce (teren ow), dla części obrębu Bielsko (ul. Fiołkowa, Hubala). 2020-09-23 11:14:16
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 288/1) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-07-16 08:12:11
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (teren "GS") wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-07-16 08:04:02
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o odmowie zmiany decyzji o warunkach zabudowy z dnia 17 stycznia 2020 r. nr sprawy RNG.6730.103.2019 wydanej dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego, na terenie działki oznaczonej nr ewid. 55/7, arkusz 2, obręb Muchocin, gmina Międzychód - dokument stracił ważność 2020-07-13 08:21:24
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 288/1) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (teren "GS") wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-07-08 08:24:49
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy nr sprawy RNG.6730.103.2019 z dnia 17.01.2020 r., dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego, na terenie działki oznaczonej nr ewid. 55/7, arkusz 2, w obrębie geodezyjnym Muchocin, gmina Międzychód - dokument stracił ważność 2020-06-25 12:06:06
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 662) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-06-25 07:41:53
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (ogródek jordanowski) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-06-25 07:40:24
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku o jeden garaż, na działce oznaczonej nr ewid. 55/7, arkusz 2, obręb Muchocin, gm. Międzychód - dokument stracił ważność 2020-06-23 11:54:39
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 662) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (ogródek jordanowski) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-06-17 07:27:52
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - część obrębu Międzychód (dz. nr 1202/1, 1080/1) i część obrębu Dzięcielin 2020-06-03 08:57:58
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (ogródek jordanowski) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-03-12 07:52:02
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 662) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-03-12 07:40:19
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 662) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (ogródek jordanowski) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-03-04 07:33:34
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - obręb Gorzyń (część strefy przemysłowej, dz. nr 24/12) 2020-02-26 07:38:14
dokument Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-02-10 08:02:50
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy ustalajej warunki zabudowy dla działki oznaczonej nr ewid. 55/7, arkusz 2, obręb Muchocin, gmina Międzychód, dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego, nr sprawy: RNG.6730.103.2019 - dokument stracił ważność 2020-02-07 07:38:26
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Bielsko (ul. Armii Poznań) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-02-06 08:32:10
dokument Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód ? dla części obrębu Międzychód (dz. nr 613/15) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-01-30 08:24:14
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Bielsko (ul. Przemysłowa) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-01-30 07:57:54
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-01-29 07:34:02
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Bielsko (ul. Armii Poznań) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-01-29 07:30:23
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 613/15) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-01-22 07:46:45
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Bielsko (ul. Przemysłowa) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-01-22 07:41:51
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód w obrębach Kamionna, Głażewo, Skrzydlewo, Tuczępy, Mnichy i Mniszki 2020-01-22 07:37:39
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1295, 1297/1, 1297/27, 1297/28) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2020-01-16 07:51:24
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Muchocin (dz. nr 64/1, 64/3, 64/4) 2020-01-15 07:54:06
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód 2020-01-15 07:50:39
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1295, 1297/1, 1297/27, 1297/28) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2020-01-08 07:36:42
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego, na działce oznaczonej nr ewid. 55/7, arkusz 2, obręb Muchocin, gm. Międzychód - dokument stracił ważność 2019-12-31 10:37:18
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Bielsko (ul. Armii Poznań) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-11-21 08:46:23
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1295, 1297/1, 1297/27, 1297/28) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-11-21 08:40:45
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1295, 1297/1, 1297/27, 1297/28) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-11-13 09:36:17
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Bielsko (ul. Armii Poznań) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-11-13 08:57:30
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego, na działce oznaczonej nr ewid. 55/7, arkusz 2, obręb Muchocin, gm. Międzychód - dokument stracił ważność 2019-10-17 09:59:34
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (teren "GS") 2019-10-16 10:52:20
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 288/1) 2019-10-16 10:50:20
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Łowyń (przy drodze wojewódzkiej nr 160) 2019-10-16 10:45:53
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Bielsko (ul. Armii Poznań) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu 2019-08-22 07:54:33
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Bielsko (ul. Armii Poznań) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-08-14 10:58:42