Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Planowanie przestrzenne

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2024-05-06 07:55:59
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 06.05.2024 r. do 28.05.2024 r. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2024-04-24 07:32:38
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy znak: RNG.6730.159.2023, ustalającej warunki zabudowy dla części działki oznaczonej nr ewid. 338, obręb Kamionna, gmina Międzychód, dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika na gnojowicę i gnojówkę w ramach zabudowy zagrodowej - dokument stracił ważność 2024-03-08 08:14:48
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy znak: RNG.6730.137.2023, ustalającej warunki zabudowy dla działki oznaczonej nr ewid. 205/1, obręb Radgoszcz, gmina Międzychód, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolno stojącej - dokument stracił ważność 2024-02-20 09:41:16
dokument OGŁOSZENIE o podjęciu przez Radę Miejską Międzychodu w dniu 30 stycznia 2024 r.: Uchwały nr LXXVI/663/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - część obrębu Międzychód (ul. św. Jana Pawła II), znak sprawy: RNG.6722.1.2024 oraz Uchwały nr LXXVI/664/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - Gorzyń (część dz. nr 451/6), znak sprawy: RNG.6722.2.2024. 2024-02-19 08:19:24
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji transformatorowej oraz elektroenergetycznej sieci średniego i niskiego napięcia, na działkach oznaczonych nr ewid.: 125/1 (część), 143/6, 143/7, 143/9 (część), 143/12, 138/14 (część), położonych w obrębie geodezyjnym Zatom Nowy, gmina Międzychód - dokument stracił ważność 2024-02-15 08:50:14
dokument Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - Kamionna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2024-02-08 07:31:55
dokument ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia mającego polegać na budowie stacji transformatorowej oraz elektroenergetycznej sieci średniego i niskiego napięcia, na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 125/1 (część), 143/6, 143/7, 143/9 (część), 143/12, 138/14 (część), obręb Zatom Nowy, gmina Międzychód 2024-02-02 08:18:23
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy znak: RNG.6730.134.2023, ustalająca warunki zabudowy dla działki oznaczonej nr ewid. 778/1, obręb Mierzyn-Drzewce, gmina Międzychód, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na cele mieszkalne - dokument stracił ważność 2024-01-31 10:10:57
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu od 08.02.2024 r. do 28.02.2024 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - Kamionna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2024-01-31 07:59:19
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - część obrębu Międzychód (rejon ul. św. Jana Pawła II) i część obrębu Wielowieś (dz. nr 80/7) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2024-01-23 07:44:35
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu od 23.01.2024 r. do 13.02.2024 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - część obrębu Międzychód (rejon ul. św. Jana Pawła II) i część obrębu Wielowieś (dz. nr 80/7) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2024-01-15 08:03:20
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika na gnojówkę i gnojowicę, w zabudowie zagrodowej, na terenie części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 338, obręb Kamionna , gmina Międzychód 2024-01-02 12:32:00
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - część obrębu Wielowieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-12-13 07:44:53
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu 8 grudnia 2023 r. decyzji o warunkach zabudowy nr sprawy RNG.6730.83.2023 dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki oznaczonej nr ewid. 6/3, w obrębie geodezyjnym Skrzydlewo, gmina Międzychód - dokument stracił ważność 2023-12-08 11:42:04
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu od 13.12.2023 r. do 10.01.2024 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - część obrębu Wielowieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-12-05 07:27:27
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 205/1, obręb Radgoszcz , gmina Międzychód 2023-10-26 14:13:59
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na cele mieszkalne, na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 778/1, obręb Mierzyn-Drzewce, gmina Międzychód 2023-10-17 08:20:13
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - obręb Międzychód (ul. Pocztowa - dz. nr 1654, ul. Podgórna, ul. Zagrodowa - część dz. nr 1220/51) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-09-12 10:33:04
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - obręb Skrzydlewo (dz. nr 50/8, 50/9), obręb Łowyń (dz. nr 323/21) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-09-12 08:19:04
dokument Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - obręb Międzychód Nadleśnictwo ("Lubiatów") wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2023-09-07 13:42:54
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach: od 12.09.2023 r. do 04.10.2023 r.: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - obręb Skrzydlewo (dz. nr 50/8, 50/9), obręb Łowyń (dz. nr 323/21) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - obręb Międzychód (ul. Pocztowa - dz. nr 1654, ul. Podgórna, ul. Zagrodowa - część dz. nr 1220/51) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-09-04 08:04:55
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 8 września 2023 r. do 2 października 2023 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - obręb Międzychód Nadleśnictwo ("Lubiatów") wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2023-08-31 07:36:14
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1297/20) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-08-31 07:32:57
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 31.08.2023 r. do 20.09.2023 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1297/20) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-08-23 07:25:14
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy znak: RNG.6730.22.2023, ustalającej warunki zabudowy dla części działki oznaczonej nr ewid. 78/6, obręb Lewice, gmina Międzychód, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolno stojącej. - dokument stracił ważność 2023-06-19 12:26:40
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Bielsko (ul. Fiołkowa, ul. Hubala) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-06-15 08:19:38
dokument Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - Kamionna (wieś) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-06-12 09:49:34
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu od 15.06.2023 r. do 05.07.2023 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Bielsko (ul. Fiołkowa, ul. Hubala) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-06-05 10:18:45
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu od 12.06.2023 r. do 03.07.2023 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - Kamionna (wieś) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-06-01 07:34:41
dokument OGŁOSZENIE o podjęciu przez Radę Miejską Międzychodu Uchwały nr LXVIII/588/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód ? część obrębu Gorzyń (przy drodze powiatowej 1719P) 2023-05-22 08:02:34
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu 8 maja 2023 r. decyzji o warunkach zabudowy nr sprawy RNG.6730.114.2021 dla inwestycji polegającej na budowie sieci nawadniania pól uprawnych, na terenie części działek oznaczonych nr ewid. 205/1, 205/2, 207, w obrębie geodezyjnym Polanka, gmina Międzychód - dokument stracił ważność 2023-05-09 12:31:24
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu 5 maja 2023 r. decyzji o warunkach zabudowy nr sprawy RNG.6730.116.2021 dla inwestycji polegającej na budowie sieci nawadniania pól uprawnych, na terenie działki oznaczonej nr ewid. 85/1, w obrębie geodezyjnym Mokrzec, gmina Międzychód - dokument stracił ważność 2023-05-09 12:15:46
dokument OGŁOSZENIE o podjęciu przez Radę Miejską Międzychodu Uchwały nr LXVI/577/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - część obrębu Międzychód (rejon ul. św. Jana Pawła II) i część obrębu Wielowieś (dz. nr 80/7) 2023-04-12 07:31:31
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej, na terenie części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 78/6, obręb Lewice, gmina Międzychód 2023-03-09 08:58:21
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Bielsko (ul. Przemysłowa) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-03-02 07:39:51
dokument OBWIESZCZENIE o podjęciu przez Radę Miejską Międzychodu Uchwały Nr LXII/544/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - obręb Międzychód (dz. nr: 1158/1, 1158/2, 824/2) 2023-03-01 07:43:55
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach: od 02.03.2023 r. do 22.03.2023 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Bielsko (ul. Przemysłowa) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-02-22 07:27:05
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (ul. Wigury) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-01-27 07:34:47
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach: od 27.01.2023 r. do 16.02.2023 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (ul. Wigury) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-01-19 07:32:32
dokument OGŁOSZENIE o podjęciu przez Radę Miejską Międzychodu Uchwały nr LXIII/555/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - część obrębu Międzychód: dz. nr 1297/20 2023-01-16 07:59:28
dokument OGŁOSZENIE o podjęciu przez Radę Miejską Międzychodu Uchwały nr LVIII/525/2022 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - część obrębu Wielowieś 2022-11-16 07:35:54
dokument OGŁOSZENIE o podjęciu przez Radę Miejską Międzychodu Uchwały nr LVI/504/2022 z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - obręb Międzychód Nadleśnictwo ("Lubiatów") 2022-11-09 07:32:22
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - obręb Międzychód Nadleśnictwo, część działek: 63/3, 186/3 - "Lubiatów" 2022-10-12 07:31:40
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - obręb Gorzyń oraz obręb Mnichy (część dz. 17/4) 2022-10-12 07:30:32
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (ul. Wigury) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-09-08 09:04:03
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach: od 08.09.2022 r. do 28.09.2022 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (ul. Wigury) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-08-31 07:29:30
dokument Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (rejon cmentarza, dz. nr 1202/1, 1080/1) oraz części obrębu Dzięcielin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-06-20 08:29:58
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (rejon cmentarza, dz. nr 1202/1, 1080/1) oraz części obrębu Dzięcielin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-06-08 07:27:52
dokument Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Głażewo (dz. nr 53/17) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-06-02 07:24:25
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach: od 02.06.2022 r. do 23.06.2022 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Głażewo (dz. nr 53/17) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-05-25 07:42:15
dokument OGŁOSZENIE o podjęciu przez Radę Miejską Międzychodu: - Uchwały nr LII/472/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - obręb Skrzydlewo (dz. nr 50/8, 50/9), obręb Łowyń (dz. nr 323/21); RNG.6722.1.2022, - Uchwały nr LII/473/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - obręb Wielowieś (dz. nr 37/39, 127/4, 40/6); RNG.6722.2.2022, - Uchwały nr LII/474/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - obręb Międzychód (ul. Pocztowa - dz. nr 1654, ul. Podgórna, ul. Zagrodowa - część dz. nr 1220/51); RNG.6722.3.2022. 2022-05-25 07:33:53
dokument Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - Tuczępy (wieś) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-05-12 09:04:00
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - Tuczępy (wieś) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-05-04 07:28:46
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr sprawy RNG.6730.5.2022 dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej "Kolno V" o mocy do 5 MW, na terenie części działki oznaczonej nr ewid. 8/1, arkusz 7, w obrębie geodezyjnym Kolno, gmina Międzychód - dokument stracił ważność 2022-04-14 11:00:29
dokument Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - Mnichy i Mniszki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2022-03-25 07:16:19
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - Mnichy i Mniszki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-03-16 08:35:59
dokument Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (rejon cmentarza, dz. nr 1202/1, 1080/1) oraz części obrębu Dzięcielin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-03-10 07:36:01
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (rejon cmentarza, dz. nr 1202/1, 1080/1) oraz części obrębu Dzięcielin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-03-02 07:37:00
dokument Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - Skrzydlewo (wieś) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-10-21 07:33:04
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr sprawy RNG.6730.95.2021 dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej "Kolno IV" o mocy do 6MW, na terenie części działki oznaczonej nr ewid. 63, arkusz 9, w obrębie geodezyjnym Kolno, gmina Międzychód - dokument stracił ważność 2021-10-14 08:57:42
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Łowyń (Domat) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-10-14 07:42:56
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Bielsko (ul. Przemysłowa) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-10-14 07:38:31
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Mierzyn - Drzewce (teren ow) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-10-14 07:34:42
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr sprawy RNG.6730.91.2021 dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej PV Gralewo V o mocy do 1MW, na terenie części działki oznaczonej nr ewid. 23/1, arkusz 3, w obrębie geodezyjnym Gralewo, gmina Międzychód - dokument stracił ważność 2021-10-13 13:02:07
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - Skrzydlewo (wieś) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-10-13 08:00:20
dokument OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - obręb Międzychód Nadleśnictwo (część dz. nr 142/1, "Lubiatów - 21") 2021-10-13 07:57:10
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Bielsko (ul. Przemysłowa) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Łowyń (Domat) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Mierzyn - Drzewce (teren ow) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2021-10-06 07:42:46
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy znak: RNG.6730.60.2021, ustalającej warunki zabudowy dla działki oznaczonej nr ewid. 2/38, arkusz 3, obręb Kolno, gmina Międzychód, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolno stojącej 2021-09-13 09:01:21
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (teren "GS") wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-09-02 10:21:43
dokument OBWIESZCZENIE o zostało zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolno stojącej, na terenie działki nr 2/38, arkusz 3, obręb Kolno, gm. Międzychód 2021-08-26 11:58:25
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (teren "GS") wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-08-25 07:45:22
dokument OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Głażewo (dz. nr 53/17) oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (ul. Wigury) 2021-07-21 08:55:21
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (teren "GS") wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-06-24 07:36:08
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (teren "GS") wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-06-16 07:39:21
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej nr ewid. 2/38, arkusz 3, obręb Kolno, gm. Międzychód 2021-05-26 09:00:04
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 180) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-05-10 08:17:05
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 180) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-04-28 07:31:20
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (ul. Chrobrego) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-03-25 07:29:14
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Skwierzyny o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV od linii L-401 przy stacji Stryszewo C (S-4511) do linii L-403 przy stacji Muchocinek 1 (S-4052) wraz z budową rozłączników starowanych radiowo, przewidzianej do realizacji na działkach o nr 11/1, 20, 61, 63/2, 63/1, 64, 65, 66, 70, 71/1 położonych w obrębie Stryszewo, gmina Przytoczna, 327, 31, 332/1, 331/1, 326/2, 330/1, 325/2 położonych w obrębie Muchocin, gmina Międzychód oraz działkach o nr 130/2, 130/27 położonych w obrębie Gorzycko Stare, gmina Międzychód 2021-03-17 13:51:01
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (ul. Chrobrego) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-03-17 07:39:57
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Skwierzyny o zebraniu materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego w zakresie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV od linii L-401 przy stacji Stryszewo C (S-4511) do linii L-403 przy stacji Muchocinek 1 (S-4052) wraz z budową rozłączników starowanych radiowo, przewidzianej do realizacji na działkach o nr 11/1, 20, 61, 63/2, 63/1, 64, 65, 66, 70, 71/1 położonych w obrębie Stryszewo, gmina Przytoczna, 327, 31, 332/1, 331/1, 326/2, 330/1, 325/2 położonych w obrębie Muchocin, gmina Międzychód oraz działkach o nr 130/2, 130/27 położonych w obrębie Gorzycko Stare, gmina Międzychód 2021-02-25 07:23:38
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Łowyń (przy drodze wojewódzkiej nr 160) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2021-02-11 08:27:59
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Muchocin (dz. nr 64/1, 64/3, 64/4) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-02-11 08:24:15
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Łowyń (przy drodze wojewódzkiej nr 160) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Muchocin (dz. nr 64/1, 64/3, 64/4) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-02-03 07:41:24
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Skwierzyny o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV od linii L-401 przy stacji Stryszewo C (S-4511) do linii L-403 przy stacji Muchocinek 1 (S-4052) wraz z budową rozłączników starowanych radiowo, przewidzianej do realizacji na działkach o nr 11/1, 20, 61, 63/2, 63/1, 64, 65, 66, 70, 71/1 położonych w obrębie Stryszewo, gmina Przytoczna, 327, 31, 332/1, 331/1, 326/2, 330/1, 325/2 położonych w obrębie Muchocin, gmina Międzychód oraz działkach o nr 130/2, 130/27 położonych w obrębie Gorzycko Stare, gmina Międzychód 2021-01-21 12:52:14
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Gorzyń (część strefy przemysłowej) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-11-12 08:43:44
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - obręb Gorzyń (część strefy przemysłowej) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-11-04 07:48:44
dokument Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - część obrębów: Bielsko, Wielowieś, Zatom Stary, Głażewo, Łowyń, Mnichy 2020-11-04 07:40:12
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku o jeden garaż, na działce oznaczonej nr ewid. 55/7, arkusz 2, obręb Muchocin, gm. Międzychód - dokument stracił ważność 2020-10-21 07:48:18
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - obręb Gorzyń (część strefy przemysłowej) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-10-15 07:39:50
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - obręb Gorzyń (część strefy przemysłowej) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-10-07 08:09:28
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku garażowego, na terenie działki nr 55/7, arkusz 2, obręb Muchocin, gm. Międzychód 2020-09-29 10:19:38
dokument Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Łowyń (Domat), dla części obrębu Mierzyn-Drzewce (teren ow), dla części obrębu Bielsko (ul. Fiołkowa, Hubala). 2020-09-23 11:14:16
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 288/1) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-07-16 08:12:11
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (teren "GS") wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-07-16 08:04:02
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o odmowie zmiany decyzji o warunkach zabudowy z dnia 17 stycznia 2020 r. nr sprawy RNG.6730.103.2019 wydanej dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego, na terenie działki oznaczonej nr ewid. 55/7, arkusz 2, obręb Muchocin, gmina Międzychód - dokument stracił ważność 2020-07-13 08:21:24
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 288/1) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (teren "GS") wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-07-08 08:24:49
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy nr sprawy RNG.6730.103.2019 z dnia 17.01.2020 r., dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego, na terenie działki oznaczonej nr ewid. 55/7, arkusz 2, w obrębie geodezyjnym Muchocin, gmina Międzychód - dokument stracił ważność 2020-06-25 12:06:06
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 662) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-06-25 07:41:53
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (ogródek jordanowski) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-06-25 07:40:24
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku o jeden garaż, na działce oznaczonej nr ewid. 55/7, arkusz 2, obręb Muchocin, gm. Międzychód - dokument stracił ważność 2020-06-23 11:54:39
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 662) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (ogródek jordanowski) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-06-17 07:27:52
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - część obrębu Międzychód (dz. nr 1202/1, 1080/1) i część obrębu Dzięcielin 2020-06-03 08:57:58
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (ogródek jordanowski) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-03-12 07:52:02
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 662) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-03-12 07:40:19
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 662) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (ogródek jordanowski) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-03-04 07:33:34
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - obręb Gorzyń (część strefy przemysłowej, dz. nr 24/12) 2020-02-26 07:38:14
dokument Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-02-10 08:02:50
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy ustalajej warunki zabudowy dla działki oznaczonej nr ewid. 55/7, arkusz 2, obręb Muchocin, gmina Międzychód, dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego, nr sprawy: RNG.6730.103.2019 - dokument stracił ważność 2020-02-07 07:38:26
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Bielsko (ul. Armii Poznań) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-02-06 08:32:10
dokument Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód ? dla części obrębu Międzychód (dz. nr 613/15) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-01-30 08:24:14
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Bielsko (ul. Przemysłowa) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-01-30 07:57:54
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-01-29 07:34:02
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Bielsko (ul. Armii Poznań) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-01-29 07:30:23
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 613/15) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-01-22 07:46:45
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Bielsko (ul. Przemysłowa) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-01-22 07:41:51
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód w obrębach Kamionna, Głażewo, Skrzydlewo, Tuczępy, Mnichy i Mniszki 2020-01-22 07:37:39
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1295, 1297/1, 1297/27, 1297/28) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2020-01-16 07:51:24
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Muchocin (dz. nr 64/1, 64/3, 64/4) 2020-01-15 07:54:06
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód 2020-01-15 07:50:39
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1295, 1297/1, 1297/27, 1297/28) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2020-01-08 07:36:42
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego, na działce oznaczonej nr ewid. 55/7, arkusz 2, obręb Muchocin, gm. Międzychód - dokument stracił ważność 2019-12-31 10:37:18
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Bielsko (ul. Armii Poznań) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-11-21 08:46:23
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1295, 1297/1, 1297/27, 1297/28) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-11-21 08:40:45
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1295, 1297/1, 1297/27, 1297/28) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-11-13 09:36:17
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Bielsko (ul. Armii Poznań) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-11-13 08:57:30
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego, na działce oznaczonej nr ewid. 55/7, arkusz 2, obręb Muchocin, gm. Międzychód - dokument stracił ważność 2019-10-17 09:59:34
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (teren "GS") 2019-10-16 10:52:20
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 288/1) 2019-10-16 10:50:20
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Łowyń (przy drodze wojewódzkiej nr 160) 2019-10-16 10:45:53
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Bielsko (ul. Armii Poznań) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu 2019-08-22 07:54:33
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Bielsko (ul. Armii Poznań) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-08-14 10:58:42