Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania Maciej Żurkowski 2024-02-12 08:13:57 usunięcie dokumentu
Wpisanie do rejestru wyborców Maciej Żurkowski 2024-02-12 08:13:15 dodanie dokumentu
Wpisanie do rejestru wyborców Maciej Żurkowski 2024-02-12 08:12:40 usunięcie dokumentu
Wpisanie do rejestru wyborców Maciej Żurkowski 2024-02-12 08:11:51 dodanie dokumentu
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa Maciej Żurkowski 2024-02-12 08:08:44 usunięcie dokumentu
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa Maciej Żurkowski 2024-02-12 08:08:39 usunięcie dokumentu
Głosowanie przez pełnomocnika Maciej Żurkowski 2024-02-12 08:07:56 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR OG.0050.14.2024 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Międzychód w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa w roku 2024 Maciej Żurkowski 2024-02-09 07:29:11 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR KJ.120.5.2024 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 7 lutego 2024 r. zmieniające Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2024-02-09 07:27:42 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR KJ.120.4.2024 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 7 lutego 2024 r. zmieniające Regulamin wynagradzania w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2024-02-09 06:58:32 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca wyborów uzupełniających ławników sądowych na kadencję 2024-2027 Maciej Żurkowski 2024-02-08 13:52:23 edycja dokumentu
Informacja dotycząca wyborów uzupełniających ławników sądowych na kadencję 2024-2027 Maciej Żurkowski 2024-02-08 13:51:52 edycja dokumentu
Konsultacje z mieszkańcami dot. projektu "Strategii Rozwoju Gminy Międzychód na lata 2023-2030" uzupełnionego o "Prognozę oddziaływania na środowisko" Maciej Żurkowski 2024-02-08 10:50:31 edycja dokumentu
Konsultacje z mieszkańcami dot. projektu "Strategii Rozwoju Gminy Międzychód na lata 2023-2030" uzupełnionego o "Prognozę oddziaływania na środowisko" Maciej Żurkowski 2024-02-08 10:49:15 edycja dokumentu
Konsultacje z mieszkańcami dot. projektu "Strategii Rozwoju Gminy Międzychód na lata 2023-2030" uzupełnionego o "Prognozę oddziaływania na środowisko" Maciej Żurkowski 2024-02-08 10:48:13 edycja dokumentu
Konsultacje z mieszkańcami dot. projektu "Strategii Rozwoju Gminy Międzychód na lata 2023-2030" uzupełnionego o "Prognozę oddziaływania na środowisko" Maciej Żurkowski 2024-02-08 10:47:26 dodanie dokumentu
Terminy dla czynności związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych i wyborców z grupy wiekowej 60+ Maciej Żurkowski 2024-02-08 07:43:53 dodanie dokumentu
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych i wyborców z grupy wiekowej 60+ Maciej Żurkowski 2024-02-08 07:43:19 dodanie dokumentu
Warunki udziału obywateli polskich w wyborach Maciej Żurkowski 2024-02-08 07:42:38 dodanie dokumentu
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego Maciej Żurkowski 2024-02-08 07:39:35 dodanie dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - Kamionna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Marta Mamzer 2024-02-08 07:31:55 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR KJ.120.15.2023 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr KJ.120.11.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 października 2023r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Maciej Żurkowski 2024-02-08 07:29:04 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR KJ.120.15.2023 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr KJ.120.11.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 października 2023r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Maciej Żurkowski 2024-02-08 07:28:40 usunięcie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR KJ.120.15.2023 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr KJ.120.11.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 października 2023r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Maciej Żurkowski 2024-02-08 07:26:58 dodanie dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu Maciej Żurkowski 2024-02-07 12:41:03 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR KJ.120.16.2023 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie w sprawie procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Gminie Międzychód Maciej Żurkowski 2024-02-07 08:25:40 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzychodu z dnia 6 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2024-02-06 12:48:27 dodanie dokumentu
ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2023 przez BURMISTRZA MIĘDZYCHODU Maciej Żurkowski 2024-02-06 08:37:40 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR OG.0050.13.2024 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Maciej Żurkowski 2024-02-06 08:11:22 dodanie dokumentu
Wycinka drzew - sprawa RKS.6131.1.5.2024 z wniosku Starosty Międzychodzkiego - działka 61, obręb Muchocin Lidia Górna 2024-02-05 15:09:30 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia mającego polegać na budowie stacji transformatorowej oraz elektroenergetycznej sieci średniego i niskiego napięcia, na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 125/1 (część), 143/6, 143/7, 143/9 (część), 143/12, 138/14 (część), obręb Zatom Nowy, gmina Międzychód Marta Mamzer 2024-02-02 08:18:23 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR OG.0050.11.2024 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/642/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 Maciej Żurkowski 2024-02-01 15:04:48 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR OG.0050.12.2024 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom przedszkoli i szkół gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2024-02-01 15:03:32 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - wykup prawa użytkowania wieczystego. Jacek Paluszak 2024-02-01 09:00:35 dodanie dokumentu
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa Maciej Żurkowski 2024-01-31 11:08:06 dodanie dokumentu
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa Maciej Żurkowski 2024-01-31 11:07:26 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy znak: RNG.6730.134.2023, ustalająca warunki zabudowy dla działki oznaczonej nr ewid. 778/1, obręb Mierzyn-Drzewce, gmina Międzychód, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na cele mieszkalne Marta Mamzer 2024-01-31 10:10:57 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu od 08.02.2024 r. do 28.02.2024 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - Kamionna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Marta Mamzer 2024-01-31 08:00:16 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu od 08.02.2024 r. do 28.02.2024 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - Kamionna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Marta Mamzer 2024-01-31 07:59:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ograniczonym dotyczącym działki nr 540/4 obręb Bielsko. Jacek Paluszak 2024-01-30 12:02:20 dodanie dokumentu