Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument XXI/185/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr 322) 2016-04-26 10:13:32
dokument XXI/186/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2016-04-26 10:14:38
dokument XXII/187/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 2016-04-26 10:19:58
dokument XXII/188/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2016-2021 2016-04-26 10:27:59
dokument XXII/189/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/32/96 Rady Miasta i Gminy Międzychód z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej Międzychód w mienie komunalne 2016-04-26 10:41:16
dokument XXII/190/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzychód w 2016 roku 2016-04-26 10:42:24
dokument XXII/191/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Międzychód 2016-04-26 10:45:44
dokument XXII/192/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie dopłaty do 1 m3 oczyszczanych ścieków z gospodarstw domowych nie włączonych do systemu kanalizacji sanitarne 2016-04-26 10:48:28
dokument XXII/193/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie dopłaty do 1m3 ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi przez Miejską Spółkę Komunalną AQUALIFT Sp. z o.o. w Międzychodzie 2016-04-26 10:49:24
dokument XXII/194/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzychód 2016-04-26 10:50:10
dokument XXII/195/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli nr 1 w Międzychodzie 2016-04-26 10:54:07
dokument XXII/196/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli nr 2 w Międzychodzie 2016-04-26 11:06:59
dokument XXII/197/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie włączenia Przedszkola w Łowyniu do Zespołu Szkół w Łowyniu 2016-04-26 11:07:58
dokument XXII/198/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy) 2016-04-26 11:08:53
dokument XXII/199/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gralewo na lata 2016-2020 2016-04-26 11:19:02
dokument XXII/200/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piłka na lata 2016-2020 2016-04-26 11:30:42
dokument XXIII/201/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Mokrzec, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 2016-04-26 11:56:04
dokument XXIII/202/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Gorzycko Stare, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 2016-04-26 11:57:08
dokument XXIII/203/2016 z dnia 15 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 2016-04-28 14:18:51
dokument XXIII/204/2016 z dnia 15 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2016-2021 2016-04-28 14:21:33
dokument XXIV/205/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Głażewo, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 2016-04-28 14:22:16
dokument XXIV/206/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Kamionna, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 2016-04-28 14:22:58
dokument XXIV/207/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Zatom Nowy, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 2016-04-28 14:23:43
dokument XXIV/208/2016 z dnia 29 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 2016-04-28 14:24:50
dokument XXIV/209/2016 z dnia 29 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2016-2021 2016-04-28 14:27:10
dokument XXIV/210/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół JEDYNKA w Międzychodzie oraz Zespołu Szkół DWÓJKA w Międzychodzie 2016-04-28 14:27:49
dokument XXIV/211/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia przedstawiciela Gminy Międzychód oraz jego zastępcy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski 2016-04-28 14:28:19
dokument XXIV/212/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu Gminy Międzychód do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta 2016-04-28 14:28:52
dokument XXIV/213/2016 z dnia 29 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/386/2013 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 23 października 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie części wydatków budżetu gminy Międzychód 2016-04-28 14:29:31
dokument XXIV/214/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego wdrażanie budżetu obywatelskiego w Gminie Międzychód na 2017 rok 2016-04-28 14:30:06
dokument XXIV/215/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Międzychód na prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym w budynku kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Lewicach 2016-04-28 14:30:43
dokument XXIV/216/2016 z dnia 29 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzychód wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 2016-04-28 14:31:35
dokument XXIV/217/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Bielsko (rejon ul. Dworkowej) 2016-04-28 14:32:18
dokument XXIV/218/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2016-04-28 14:33:07
dokument XXIV/219/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Bielsko (dz. nr 21/1) 2016-04-28 14:33:44
dokument XXIV/220/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla obrębu Wielowieś 2016-04-28 14:34:18
dokument XXIV/221/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy oraz zmiany urzędowej nazwy ulicy w miejscowości Kamionna 2016-04-28 14:34:48
dokument XXV/222/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. 2016-05-06 08:39:22
dokument XXV/223/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2016-2021. 2016-05-06 08:41:57
dokument XXV/224/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół JEDYNKA w Międzychodzie. 2016-05-06 08:42:30
dokument XXV/225/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół DWÓJKA w Międzychodzie. 2016-05-06 08:43:01
dokument XXV/226/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym wyodrębnionym w strukturze organizacyjnej Biblioteki Publicznej im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie. 2016-05-06 08:43:30
dokument XXV/227/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr LX/457/2010 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia w Międzychodzie Strefy Płatnego Parkowania (SPP) niestrzeżonego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych, oraz sposobu ich pobierania. 2016-05-06 08:43:59
dokument XXV/228/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Międzychód, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. 2016-05-06 08:44:32
dokument XXV/229/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości objętych zorganizowanym odbiorem odpadów oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 2016-05-06 08:45:06
dokument XXV/230/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Międzychód. 2016-05-06 08:45:43
dokument XXV/231/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę oraz określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia tych usług. 2016-05-06 08:46:13
dokument XXV/232/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2016-05-06 08:46:43
dokument XXV/233/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzychód. 2016-05-06 08:47:22
dokument XXV/234/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Międzychód w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi. 2016-05-06 08:47:52
dokument XXV/235/2016z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Międzychód na lata 2015 - 2023. 2016-05-06 08:48:29
dokument XXV/236/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (rejon ul. Bolesława Chrobrego, dz. 123/4). 2016-05-06 08:49:03
dokument XXV/237/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód strefa przemysłowa w rejonie drogi wojewódzkiej nr 160 w miejscowości Głażewo. 2016-05-06 08:49:38
dokument XXVI/238/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok. 2016-05-31 14:26:10
dokument XXVI/239/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzychodu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 2016-05-31 14:29:34
dokument XXVI/240/2016 z dnia 24 maja 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 2016-05-31 14:35:08
dokument XXVI/241/2016 z dnia 24 maja 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2016-2021 2016-05-31 14:49:14
dokument XXVII/242/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 2016-06-14 14:58:16
dokument XXVII/244/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Kwilczu. 2016-06-14 15:20:24
dokument XXVII/243/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2016-2021. 2016-06-14 15:06:47
dokument XXVII/245/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na zakup wyposażenia dla Szpitala w Międzychodzie. 2016-06-14 15:22:07
dokument XXVII/246/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie przekazania środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu międzychodzkiego w roku 2016". 2016-06-14 15:23:01
dokument XXVII/247/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości objętych zorganizowanym odbiorem odpadów oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 2016-06-14 15:25:12
dokument XXVII/248/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Międzychód. 2016-06-14 15:28:34
dokument Nr XXVII/249/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dzięcielin". 2016-06-15 08:20:20
dokument XXVII/250/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Głażewo". 2016-06-15 08:24:38
dokument XXVII/251/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2016-06-15 08:25:43
dokument XXVII/252/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy we wsi Kamionna. 2016-06-15 08:26:53
dokument XXVII/253/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Wielowieś (dz. nr 62/2). Etap 2. 2016-06-15 08:29:26
dokument XXVII/254/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Mierzyn - Drzewce (dz. nr 191). 2016-06-15 08:31:32
dokument XXVII/255/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr: 562/9). 2016-06-15 08:35:51
dokument XXVII/256/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (ul. Polna). 2016-06-15 08:39:28
dokument XXVII/257/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (część działki nr: 916/1 i 916/6). 2016-06-15 08:45:18
dokument XXVIII/258/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Skrzydlewo, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016. 2016-07-08 08:19:40
dokument XXVIII/259/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. 2016-07-08 08:24:26
dokument XXVIII/260/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2016-2021 2016-08-01 16:34:10
dokument XXVIII/261/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie. 2016-07-08 08:26:19
dokument XXVIII/262/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr: 613/23, 1601/1, 1601/2). 2016-07-08 13:40:26
dokument XXVIII/263/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Wielowieś. 2016-07-08 13:49:03
dokument XXVIII/264/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. 2016-07-08 08:29:04
dokument XXVIII/265/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/247/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości objętych zorganizowanym odbiorem odpadów oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 2016-07-08 08:30:33
dokument XXVIII/266/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę XXVII/248/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Międzychód. 2016-07-08 08:34:39
dokument XXIX/267/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Głażewo, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok. 2016-09-06 14:09:48
dokument XXIX/268/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Muchocin, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016. 2016-09-06 14:10:47
dokument XXIX/269/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Radgoszcz, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016. 2016-09-06 14:13:29
dokument XXIX/270/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Zatom Stary, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016. 2016-09-06 14:14:35
dokument XXIX/271/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. 2016-09-06 14:16:23
dokument XXIX/272/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2016-2021. 2016-09-19 14:14:10
dokument XXIX/273/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na realizację zadania "Przebudowa nawierzchni oraz barier energochłonnych na drodze powiatowej 1718P (pełna nazwa drogi: "( dr. nr 1717P) Międzychód - Gorzycko Stare - dr. nr 24"), na długości ok. 200 mb". 2016-09-06 14:20:57
dokument XXIX/274/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia w Międzychodzie Strefy Płatnego Parkowania (SPP) niestrzeżonego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania. 2016-09-06 14:23:53
dokument XXIX/275/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektorów zespołów przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017. 2016-09-06 14:25:36
dokument XXIX/276/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania. 2016-09-06 14:26:42
dokument XXIX/277/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Muchocin na lata 2016-2020". 2016-09-06 14:28:09
dokument XXIX/278/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Lutomek - Lubosz, (etapy od V do IX, od km 4+000 do km 9+145)". 2016-09-06 14:29:45
dokument Uchwała Nr XXX/279/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Mokrzec, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 2016-09-30 12:37:21
dokument Uchwała Nr XXX/280/2016 z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. 2016-09-30 12:38:48
dokument Uchwała Nr XXX/281/2016 z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2016-2021. 2016-09-30 12:40:51
dokument Uchwała Nr XXX/282/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Międzychód nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa. 2016-09-30 12:42:09
dokument Uchwała Nr XXX/283/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości instytucjom kultury z terenu Międzychodu. 2016-09-30 12:43:11
dokument Uchwała Nr XXX/284/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały określającej tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych osobom pełniącym funkcje kierownicze w placówkach oświatowych miasta i gminy Międzychód oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych pedagogów szkolnych, a także nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin. 2016-09-30 12:43:50
dokument Uchwała Nr XXX/285/2016 z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/245/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na zakup wyposażenia dla Szpitala w Międzychodzie. 2016-09-30 12:44:54
dokument Uchwała Nr XXXI/286/2016 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Piłka, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok. 2016-10-20 13:32:46
dokument Uchwała Nr XXXI/287/2016 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Wielowieś, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016. 2016-10-20 13:34:58
dokument Uchwała Nr XXXI/288/2016 z dnia 13 października 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. 2016-10-20 13:36:09
dokument Uchwała Nr XXXII/289/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Bielsko, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016. 2016-11-17 12:48:36
dokument Uchwała Nr XXXII/290/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Łowyń, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016. 2016-11-17 12:49:23
dokument Uchwała Nr XXXII/291/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. 2016-11-17 12:50:45
dokument Uchwała Nr XXXII/292/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2016-2021. 2016-11-17 12:54:10
dokument Uchwała Nr XXXII/293/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2017. 2016-11-17 12:54:57
dokument Uchwała Nr XXXII/294/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości lokalowej. 2016-11-17 12:55:35
dokument Uchwała Nr XXXII/295/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2016-11-17 12:56:08
dokument Uchwała Nr XXXII/296/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2016-11-17 12:56:54
dokument Uchwała Nr XXXII/297/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2016-11-17 12:57:26
dokument Uchwała Nr XXXII/298/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z grupy drzew uznanych za pomnik przyrody na terenie Gminy Międzychód, w obrębie Nadleśnictwa Międzychód. 2016-11-17 12:58:09
dokument Uchwała Nr XXXII/299/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Łowyń (dz. nr: 274/19). 2016-11-17 12:59:05
dokument Uchwała Nr XXXII/300/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 606/7). 2016-11-17 12:59:34
dokument Uchwała Nr XXXII/301/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Międzychód. 2016-11-17 13:00:45
dokument Uchwała Nr XXXII/302/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Międzychodzie. 2016-11-17 13:01:23
dokument Uchwała Nr XXXIII/303/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Lewice, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016. 2016-11-29 15:15:39
dokument Uchwała Nr XXXIII/304/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. 2016-11-29 15:16:49
dokument Uchwała Nr XXXIII/305/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2016-2021. 2016-11-29 15:18:16
dokument Uchwała Nr XXXIII/306/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2016-11-29 15:19:02
dokument Uchwała Nr XXXIII/307/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej. 2016-11-29 15:19:45
dokument Uchwała Nr XXXIII/308/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/283/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 września 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości instytucjom kultury z terenu Międzychodu. 2016-11-29 15:20:41
dokument Uchwała Nr XXXIII/309/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. 2016-11-29 15:22:31
dokument Uchwała Nr XXXIII/310/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na realizację zadania - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1728P Łowyń - gr. pow. (Piotry na długości 358m)". 2016-11-29 15:23:09
dokument Uchwała Nr XXXIII/311/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zryczałtowanych diet dla sołtysów gminy Międzychód. 2016-11-29 15:23:45
dokument Uchwała Nr XXXIII/312/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy w miejscowości Międzychód. 2016-11-29 15:24:18
dokument Uchwała Nr XXXIII/313/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie nadania urzędowych nazw ulic w miejscowości Międzychód. 2016-11-29 15:24:49
dokument Uchwała Nr XXXIII/314/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębów: Dzięcielin i Gorzyń. 2016-11-29 15:25:25
dokument Uchwała Nr XXXIII/315/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Mierzyn - Drzewce. 2016-11-29 15:25:55
dokument Uchwała Nr XXXIII/316/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - strefa przemysłowa w rejonie drogi krajowej nr 24 w miejscowości Gorzyń. 2016-11-30 10:51:51
dokument Uchwała Nr XXXIII/317/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Łowyń (strefa przemysłowa). 2016-11-30 10:52:44
dokument XXXIV/318/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 2017-01-10 08:38:30
dokument XXXIV/319/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2016-2021. 2017-01-10 08:40:21
dokument XXXIV/320/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2017-01-10 08:41:24
dokument XXXIV/321/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 2017-01-10 08:42:20
dokument XXXIV/322/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Łowyń na lata 2016 - 2020". 2017-01-10 08:44:29
dokument XXXIV/323/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 606/7). 2017-01-10 08:47:53
dokument XXXIV/324/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2022. 2017-01-10 09:04:31
dokument XXXIV/325/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zamiaru połączenia Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie z Biblioteką Publiczną im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie. 2017-01-10 09:05:46
dokument XXXIV/326/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 2017-01-10 09:06:30
dokument XXXIV/327/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, warunków zwolnienia z opłat i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach Gminy Międzychód. 2017-01-10 09:07:46
dokument XXXIV/328/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. 2017-01-10 09:09:43
dokument XXXV/329/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. 2017-01-10 09:11:36
dokument XXXV/330/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2016-2021. 2017-01-10 09:13:12
dokument XXXV/331/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. 2017-01-10 09:13:59
dokument XXXV/332/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 2017-01-10 09:14:38
dokument XXXV/333/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Międzychodu na 2017 rok. 2017-01-10 09:15:19
dokument XXXV/334/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Stałych Rady Miejskiej Międzychodu na 2017 rok. 2017-01-10 09:16:09
dokument XXXV/335/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok. 2017-01-10 09:16:58