Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

MOSTiR sp. z o.o.: Ogłoszenie o trzecim ustnym nieograniczonym przetargu  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność MOSTIR w Międzychodzie.

Międzychód, dnia  22.07.2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

      Na podstawie art.38 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)    i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r. )  Międzychodzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji sp. z o.o. z siedzibą w Międzychodzie ul. Dworcowa 22, 64-400 Międzychód z  dniem 22 lipca  2020  r. ogłasza  trzeci   ustny nieograniczony przetarg  na sprzedaż  nieruchomości  stanowiącej własność  MOSTIR w Międzychodzie. Pierwszy przetarg odbył się 28 maja 2020 r., drugi w dniu 17 lipca 2020 r.

 

l.p.
Opis nieruchomości
położenie
Nr działki
Pow. dz.
Nr KW
Przeznaczenie  w miejscowym planie zagosp. przestrzennego.
cena
nieruchomości w zł
Uwagi
Wadium w pieniądzu (zł)
Forma zbycia
1.
Mierzyn – obszar turystyczny, Gmina Międzychód, województwo wielkopolskie. Nieruchomość zabudowana.
534/3 obręb geodezyjny Mierzyn-Drzewce.
1.2635 ha
 
PO2A/00040644/4
Tereny zabudowy usługowej w zakresie usług turystycznych i zdrowia. Teren oznaczony symbolem 2UT/UZ. Uchwała nr XLVII/445/2017 z dnia 2017.09.28 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Mierzyn Gmina Międzychód.
1 895 250,00  zł
+ 23% podatek VAT  (słownie: jeden  milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych )
Wpis w dziale III księgi  wieczystej dotyczący ograniczonego prawa rzeczowego związanego z inną nieruchomością.
379 050,00 zł
Na własność

         

Przetarg odbędzie się w  dniu 24 sierpnia 2020 r. od godz. 11 00 w siedzibie  Międzychodzkiego Ośrodka  Sportu, Turystyki i Rekreacji sp .z o.o.  w Międzychodzie ul. Dworcowa 22, 64-400 Międzychód .

Warunkiem przystąpienia  do przetargu nieograniczonego jest  wpłacenie wadium w wysokości  j.w.  na konto Międzychodzkiego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji sp. z o.o. z siedzibą w Międzychodzie ul. Dworcowa 22, 64-400,  w banku Santander Bank Polska S.A. nr rachunku: 14 1090 1388 0000 0001 1925 0700  do dnia 18 sierpnia 2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Międzychodzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. z siedzibą w Międzychodzie ul. Dworcowa 22, 64-400 Międzychód . Wpłacone wadium  przez podmiot, która wylicytuje przedmiot przetargu zalicza się na poczet ceny, pozostałym uczestnikom  przetargu zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni  od zamknięcia przetargu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym  na rachunek bankowy wskazany w  złożonym oświadczeniu. Wadium przepada  na rzecz  sprzedającego  w przypadku  uchylenia się  od zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy notarialnej i wpisu do Ksiąg Wieczystych  ponosi nabywca . Zastrzega się  prawo odwołania i unieważnienia przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 22-07-2020 13:14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 22-07-2020
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 22-07-2020 13:19:08