Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

RKS.6220.19.2020 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Międzychodu z dnia 13 sierpnia 2020 r. określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie miejsca magazynowania odpadów i miejsca przetwarzania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą

RKS.6220.19.2020
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Międzychodu z dnia 13 sierpnia 2020 r. określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na
budowie miejsca magazynowania odpadów i miejsca przetwarzania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Działając na podstawie art. 33 ust.1 i art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)

Burmistrz Międzychodu

informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury  udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Międzychodu z dnia 13 sierpnia 2020 r. określającej środowiskowe uwarunkowania dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie miejsca magazynowania odpadów i miejsca przetwarzania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działkach o           nr ewidencyjnych: 17/7 oraz 17/8, obręb Mnichy, gmina Międzychód, województwo wielkopolskie.

            Postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęto na wniosek Pani Doroty Dżendżera - Kaczmarek – prokurenta Zakładu Utylizacji Odpadów Clean City sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 2,
64-400 Międzychód.

Przedmiotowa inwestycja  należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2,  pkt 2 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2021 r., poz. 247 ze zm.),  tj. mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt  80  oraz § 3 ust. 2 pkt 2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Międzychodu,
natomiast organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

 Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej (ochronasrodowiska@miedzychod.pl) i ustnej, w terminie 30 dni, tj. od dnia 3 marca 2021 r. do dnia        1 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2021 r, poz. 247 ze zm.), uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Złożone w terminie określonym wyżej uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Międzychodu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 2 marca 2021r. poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UMiG oraz w pobliżu  miejsca planowanego przedsięwzięcia, tj. na terenie wsi Mnichy.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Wróż 03-03-2021 10:49:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Julia Fredrich 03-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Maria Wróż 03-03-2021 10:49:36