Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczony na nieruchomości położone w Łowyniu.

Międzychód, dnia 31.08.2021 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

      Na podstawie art.38 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.,)   i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2020 poz. 1698. )  Burmistrz Międzychodu z  dniem 31 sierpnia  2021  r. ogłasza II   ustny nieograniczony przetarg  na sprzedaż  nieruchomości  stanowiącej własność  Gminy  Międzychód .

 

 

 

l.p.

 

Opis nieruchomości

położenie

 

 

Nr działki

 

 

Pow. działki

 

 

 

 

Nr  księgi wieczystej

Przeznaczenie  w miejscowym planie zagosp. przestrzennego.

Cena nieruchomości zabudowanej w zł

 

 

 

Uwagi

 

Wadium

 

    Forma  

zbycia                

1.

Łowyń

     323/76

     323/84

0,0628 ha

0,0407 ha

 

PO2A/00027264/9

PO2A/00027318/3

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

72.450,00 + 23% pod. VAT.

 

Nabywca zobowiązany jest do zakupu  dwóch działek razem. W dziale III kw nr PO2A/00027264/9 wpis OGRANICZENIE W SPOSOBIE KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. W CELU ZAPEWNIENIA PRAWA DO WEJŚCIA NA TEREN NIERUCHOMOŚCI DLA PROWADZENIA NA NICH BUDOWY INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ INWESTYCJOM W ZAKRESIE TERMINALU, A TAKŻE PRAC ZWIĄZANYCH Z ROZBIÓRKĄ, USUWANIEM AWARII PRZEZ UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA ZAKŁADANIE I PRZEPROWADZENIE NA NIERUCHOMOŚCI CIĄGÓW DRENAŻOWYCH, PRZEWODÓW I URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO PRZESYŁANIA PŁYNÓW, PARY , GAZÓW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ URZĄDZEŃ ŁĄCZNOŚCI PUBLICZNEJ I SYGNALIZACJI, A TAKŻE INNYCH PODZIEMNYCH, NAZIEMNYCH LUB NAZIEMNYCH OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ NIEZBĘDNYCH DO ZAŁOŻENIA PRZEPROWADZENIA ORAZ KORZYSTANIA Z TYCH PRZEWODÓW I URZĄDZEŃ.

14. 490,00 zł

Na własność

                  

    Przetarg odbędzie się w  dniu 12 października   2021 r. od godz. 11 00  w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie ulica Marszałka Piłsudskiego 2 ( pokój nr 304). Pierwszy przetarg odbył się w dniu 20 lipca 2021 r.

                                              Warunkiem przystąpienia  do przetargu nieograniczonego jest  wpłacenie wadium w wysokości  j.w.  na konto Urzędu Miasta i Gminy  w banku PKO Bank Polski S.A. nr   95 1020 4027 0000 1802 1219 3944  do dnia  06 października  2021 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie. Wpłacone wadium  przez osobę, która wylicytuje przedmiot przetargu zalicza się na poczet ceny, pozostałym uczestnikom  przetargu zwraca się  po zakończeniu  przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty  odwołania lub  zakończenia przetargu. Wadium przepada  na rzecz  sprzedającego  w przypadku  uchylenia się  od zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy notarialnej i wpisu do Ksiąg Wieczystych  ponosi nabywca . Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia oraz zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży i że nabywca w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu na stronie internetowej Gminy Międzychód, w Biuletynie Informacji Publicznej , na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz w prasie. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie, pokój nr 308, tel. 957488100 wew. 313. Zastrzega się  prawo odwołania i unieważnienia przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jacek Paluszak 31-08-2021 11:58:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Paluszak 31-08-2021
Ostatnia aktualizacja: Jacek Paluszak 31-08-2021 11:58:10