Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o przetargu na dzierżawę gruntów w Tuczępach.

                                                                                             Międzychód, 29 czerwca 2022 r.

 

RNG.6845. 42 .2022

 

 

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie przepisów Rozdziału 4  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst   Dz.U. z 2021r., poz. 1889 ze zm.) i  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. 2021r.O 2213 ) Burmistrz Międzychodu ogłasza co następuje: W dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 10 30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie odbył się pierwszy ustny, ograniczony przetarg dotyczący dzierżawy gruntu będącego własnością Gminy Międzychód, oznaczonego ewidencyjnie  jako działki nr  99, 98/1, 98/2, 123/14, 39/6, 94, 86, 63, 27, 95/2, 49, 39/1, 67/4, 67/2, 129/1, 45, 38, i 26 o pow. łącznej 113,2586 ha, położonego w miejscowości Tuczępy.

Działki o nr ewidencyjnych 63, 49, 67/2 w całości są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr LXII/464/2010 z dnia 27 października 2010r. w którym ich funkcja określana jest jako tereny rolnicze. Działki o nr 39/6, 67/4, 38 są częściowo objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą jak wyżej, w którym ich funkcja określana jest jako tereny rolnicze a w części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód przyjętym uchwałą nr LXII/400/2010 z dnia 21 kwietnia 2010r.,  w którym ich funkcja w części określona jest jako tereny rolnicze, łąki i pastwiska. Działki o nr ewidencyjnych 99, 98/1, 98/2, 123/14, 94, 86, 27, 95/2, 39/1, 129/1, 26 są w całości objęte studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód podjętym uchwałą nr LXII/400/2010 z dnia 21 kwietnia 2010r., w których ich funkcję określono jako tereny rolne, łąki i pastwiska. Działka o nr ewidencyjnym nr 45 w całości jest objęta studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód podjętym uchwałą nr LXII/400/2010 z dnia 24 kwietnia 2010r., w którym funkcję określono jako: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług towarzyszących. Działki w kompleksie posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Do  licytacji dopuszczono  15 osób oraz nie dopuszczono 1 osoby z uwagi na brak wpłaty wadium.

Cena wywoławcza została ustalona w wysokości 1794,046 dt pszenicy rocznie.

Przetarg okazał się skuteczny. Dzierżawcą gruntu została Pani Kazimiera Najdek zam. Mnichy 2/1, 64-421 Kamionna  za kwotę  2940,- dt pszenicy rocznie.

 

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1), Burmistrz Międzychodu informuje, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 2 jest Gmina Międzychód, reprezentowana przez Burmistrza Międzychodu.
  2. Kontakt, w zakresie czynności przetwarzania danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych – inspektor@miedzychod.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.c RODO a w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą przeszkoleni i upoważnieni pracownicy do przetwarzania tych danych w zakresie wynikającym z zakresu obowiązków, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy w tym m.in. strony oraz uczestnicy postępowania administracyjnego.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania.
  8. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jacek Paluszak 29-06-2022 09:50:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Paluszak 29-06-2022
Ostatnia aktualizacja: Jacek Paluszak 29-06-2022 09:50:22