Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na działkę nr 274/33 obręb Łowyń.

                                                                                                          Międzychód, 12 lipca 2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021  r., poz. 1372  )   i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. 2020 poz. 1698) Burmistrz Międzychodu z  dniem 12 lipca  2022 r.

Ogłasza I   ustny nieograniczony przetarg  na sprzedaż  nieruchomości  stanowiącej własność  Gminy  Międzychód 

 

 

l.p.

Opis nieruchomości
Nr działki

Pow.

Nr KW

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena

Gruntu

Forma  sprzedaży

Uwagi

Wadium

1.

Łowyń

274/33

Pow. 0,2995 ha

PO2A/00027264/9

Tereny rolnicze. Symbol planu 4.3R

50.000,00.

 

Na własność

OGRANICZENIE W SPOSOBIE KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. W CELU ZAPEWNIENIA PRAWA DO WEJŚCIA NA TEREN NIERUCHOMOŚCI DLA PROWADZENIA NA NICH BUDOWY INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ INWESTYCJOM W ZAKRESIE TERMINALU, A TAKŻE PRAC ZWIĄZANYCH Z ROZBIÓRKĄ, USUWANIEM AWARII PRZEZ UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA ZAKŁADANIE I PRZEPROWADZENIE NA NIERUCHOMOŚCI CIĄGÓW DRENAŻOWYCH, PRZEWODÓW I URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO PRZESYŁANIA PŁYNÓW, PARY , GAZÓW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ URZĄDZEŃ ŁĄCZNOŚCI PUBLICZNEJ I SYGNALIZACJI, A TAKŻE INNYCH PODZIEMNYCH, NAZIEMNYCH LUB NAZIEMNYCH OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ NIEZBĘDNYCH DO ZAŁOŻENIA PRZEPROWADZENIA ORAZ KORZYSTANIA Z TYCH PRZEWODÓW I URZĄDZEŃ.

10.000,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie   przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 2 w sali sesyjnej

 w  dniu 14 września  2022r.  o godz. 11 00 .

 

             Warunkiem przystąpienia  do przetargu ograniczonego jest  wpłacenie wadium w wysokości  j.w.  na konto Urzędu Miasta i Gminy  w banku PKO Bank Polski S.A. nr   95 1020 4027 0000 1802 1219 3944  do dnia  8 września  2022 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie. Wpłacone wadium  przez osobę, która wylicytuje przedmiot przetargu zalicza się na poczet ceny, pozostałym uczestnikom  przetargu zwraca się  po zakończeniu  przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty  odwołania lub  zakończenia przetargu. Wadium przepada  na rzecz  sprzedającego  w przypadku  uchylenia się  od zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy notarialnej i wpisu do Ksiąg Wieczystych  ponosi nabywca Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia oraz zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży i że nabywca w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu na stronie internetowej Gminy Międzychód, w Biuletynie Informacji Publicznej , na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz w prasie. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie, pokój nr 308, tel. 957488100 wew. 313. Zastrzega się  prawo odwołania i unieważnienia przetargu.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jacek Paluszak 12-07-2022 13:06:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Paluszak 12-07-2022
Ostatnia aktualizacja: Jacek Paluszak 12-07-2022 13:06:28