Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność MOSTIR sp. z o. o. w Międzychodzie - działka 534/3 obręb geodezyjny Mierzyn-Drzewce.

Międzychód, dnia  05.07.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.,)  i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2020 poz. 1698. ) Międzychodzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji sp. z o.o. z siedzibą w Międzychodzie ul. Dworcowa 22, 64-400 Międzychód  z  dniem 5 lipca  2022  r. ogłasza   pierwszy  nieograniczony przetarg na sprzedaż  nieruchomości  stanowiącej własność  MOSTIR w Międzychodzie.

 

l.p.

Opis nieruchomości

położenie

Nr działki

Pow. dz.

Nr KW

Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp. przestrzennego.

Cena  nieruchomości w zł

Uwagi

Wadium w pieniądzu ( zł)

Forma zbycia             

1.

Mierzyn – obszar turystyczny, Gmina Międzychód, województwo wielkopolskie. Nieruchomość zabudowana.

     534/3 obręb geodezyjny Mierzyn-Drzewce.

 

1.2635 ha

 

PO2A/00040644/4

Tereny zabudowy usługowej w zakresie usług turystycznych i zdrowia. Teren oznaczony symbolem 2UT/UZ. Uchwała nr XLVII/445/2017 z dnia 2017.09.28 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Mierzyn Gmina Międzychód.

1 400 000,00  zł

+ 23% podatek VAT  (słownie: jeden  milion czterysta tysięcy  złotych )

Wpis w dziale III księgi  wieczystej dotyczący ograniczonego prawa rzeczowego związanego z inną nieruchomością.

280 000,00 zł

Na własność

Przetarg odbędzie się w  dniu 25  sierpnia  2022 r. od godz. 12 00 w siedzibie  Międzychodzkiego Ośrodka  Sportu, Turystyki i Rekreacji sp. z o.o.  w Międzychodzie ul. Dworcowa 22, 64-400 Międzychód .

Warunkiem przystąpienia do przetargu nieograniczonego jest wpłacenie wadium w wysokości j.w.  na konto Międzychodzkiego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji sp. zo.o. z siedzibą w Międzychodzie ul. Dworcowa 22, 64-400, w banku Santander Bank Polska S.A.  nr rachunku: 14 1090 1388 0000 0001 1925 0700 do dnia 19 sierpnia 2022 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Międzychodzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. z siedzibą w Międzychodzie ul. Dworcowa 22, 64-400 Międzychód. Wpłacone wadium przez osobę, która wylicytuje przedmiot przetargu zalicza się na poczet ceny, pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty  odwołania lub  zakończenia przetargu. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku  uchylenia się  od zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy notarialnej i wpisu do Ksiąg Wieczystych ponosi nabywca. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia oraz zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży i że nabywca w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu na stronie internetowej Gminy Międzychód, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej spółki MOSTIR, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, spółki oraz w prasie. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Międzychodzkiego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji sp. z o. o. z siedzibą  w Międzychodzie ul. Dworcowa 22, 64-400, tel. 603 250 242 . Zastrzega się  prawo odwołania i unieważnienia przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 15-07-2022 10:46:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 15-07-2022
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 15-07-2022 10:47:18