Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL

Zgodnie z art. 13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) Burmistrz Międzychodu informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy
w Międzychodzie przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 2 jest:

a) Burmistrz Międzychodu (Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2) – w zakresie rejestracji wniosków składanych w organie dowolnej gminy w ramach zastrzeżenia numeru PESEL, cofania zastrzeżenia, wydawania zaświadczenia zawierającego odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL oraz przechowywania przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta dokumentacji pisemnej;

b) Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru zastrzeżeń numerów PESEL. Kontakt kancelaria@cyfra.gov.pl.

2. Kontakt, w zakresie czynności przetwarzania danych osobowych:

a) Minister Cyfryzacji - Inspektor Ochrony Danych  iod@mc.gov.pl;

b) Burmistrz Międzychodu – Inspektor Ochrony Danych  inspektor@miedzychod.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe, imię, nazwisko, numer PESEL, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisem szczególnym ustawy przez;

a) Burmistrza Międzychodu - w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do rejestru zastrzeżeń numerów PESEL, cofnięcia zastrzeżenia, i wydania zaświadczenia zawierającego odpis danych przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL – na podstawie art. 23e ust. 2 pkt. 2 oraz art. 23k ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. – o ewidencji ludności;

b) Ministra Cyfryzacji - w celu zastrzeżenia numeru PESEL, cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL, wydania zaświadczenia zawierającego historię zastrzeżeń numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń- na podstawie art. 23a  i 23k ust. 5 ustawy o ewidencji ludności.

Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi rejestr zastrzeżeń numerów PESEL w celu zapobiegania negatywnym konsekwencjom nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych osób, które dokonają zastrzeżenia numeru PESEL.

4. Odbiorcą Pani/Pana są podmiot przetwarzający - Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, 02-305 Warszawa, świadczący usługę utrzymania systemu.

Dane udostępniane są do:

a) organów gminy, wojewodów, ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie art.  23b ust. 4 ustawy o ewidencji ludności;

b) oraz na podstawie art. 23 m ust. 1 ustawy o ewidencji ludności do: 

1) podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1, w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań;

2) podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1, po wykazaniu interesu faktycznego;

3) podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, 17, 18 i 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, oraz instytucji utworzonej na podstawie

art. 105 ust. 4 tej ustawy;

4) notariuszy;

5) dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;

6) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

7) kredytodawców w rozumieniu art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;

8) dostawców, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4, 6, 9 i 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2360 i 2640);

9) biur informacji gospodarczej, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2023 r. poz. 528 i 1394)

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana danych zgromadzonych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL nie usuwa się. Zapisy w dziennikach systemów (logach) przechowywane są przez 6 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym powstał zapis.

Dokumentacja związana z wnioskami dotyczącymi rejestru wyborców będzie przechowywana zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

8. W przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi o Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zastrzeżenia numeru PESEL lub cofnięcia zastrzeżenia.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Dragoński 14-11-2023 10:46:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Dragoński 14-11-2023
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Dragoński 14-11-2023 10:46:48