Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument XXXVI/336/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. 2017-02-01 13:57:51
dokument XXXVI/337/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/324/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2022 2017-02-01 13:58:49
dokument XXXVII/338/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Międzychód. 2017-02-08 15:07:57
dokument XXXVII/339/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 2017-02-08 15:13:55
dokument XXXVII/340/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2017-02-08 15:14:48
dokument XXXVII/341/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2017-02-08 15:15:22
dokument XXXVII/342/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania. 2017-02-08 15:16:20
dokument XXXVII/343/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 60/44). 2017-02-08 15:17:00
dokument XXXVII/344/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Bielsko (dz. nr 21/1). 2017-02-08 15:18:04
dokument XXXVII/345/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (obszar położony pomiędzy ul. Zagrodową a Jeziorem Długim). 2017-02-08 15:19:57
dokument XXXVII/346/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód. 2017-02-08 15:20:44
dokument XXXVII/347/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu korzystania z boisk do siatkówki plażowej przy ul. Sokoła w Międzychodzie. 2017-02-08 15:21:34
dokument XXXVIII/348/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Dzięcielin, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. 2017-03-22 10:16:14
dokument XXXVIII/349/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. 2017-03-22 10:17:10
dokument XXXVIII/350/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/324/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2022. 2017-03-22 10:18:33
dokument XXXVIII/351/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego wdrażanie budżetu obywatelskiego w Gminie Międzychód na 2018 rok. 2017-03-22 10:24:04
dokument XXXVIII/352/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Międzychód, a Gminą Kwilcz w sprawie przejęcia przez Gminę Międzychód zadań w zakresie włączenia do obwodu ośmioklasowej Szkoły Podstawowej w Kamionnie uczniów sołectwa Prusim należących terytorialnie do Gminy Kwilcz oraz organizacji ich dowozu do szkoły w Gminie Międzychód. 2017-03-22 10:24:44
dokument XXXVIII/353/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzychód. 2017-03-22 11:04:12
dokument XXXVIII/354/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzychód. 2017-03-22 11:05:30
dokument XXXVIII/355/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach Gminy Międzychód. 2017-03-22 11:06:20
dokument XXXVIII/356/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom Gminy Międzychód. 2017-03-22 11:07:16
dokument XXXVIII/357/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzychód. 2017-03-22 11:07:52
dokument XXXVIII/358/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Międzychód. 2017-03-22 11:08:21
dokument XXXVIII/359/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dopłaty do 1 m3 oczyszczanych ścieków z gospodarstw domowych nie włączonych do systemu kanalizacji sanitarnej. 2017-03-22 11:09:28
dokument XXXVIII/360/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dopłaty do 1m3 ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi przez Miejską Spółkę Komunalną AQUALIFT Sp. z o.o. w Międzychodzie. 2017-03-22 11:10:04
dokument XXXVIII/361/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzychód w 2017 roku. 2017-03-22 11:10:40
dokument XXXVIII/362/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. prostująca oczywistą omyłkę pisarską w Uchwale Nr XXXVII/346/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. 2017-03-22 11:11:13
dokument XXXVIII/363/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (ul. Wigury). 2017-03-22 11:11:52
dokument XXXIX/364/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Zatom Nowy, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. 2017-04-04 12:20:56
dokument XXXIX/365/2017 z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 2017-04-04 12:21:30
dokument XXXIX/366/2017 z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/324/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2022. 2017-04-04 12:22:27
dokument XXXIX/367/2017 z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/386/2013 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 23 października 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie części wydatków budżetu gminy Międzychód. 2017-04-04 12:23:02
dokument XXXIX/368/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 2017-04-04 12:23:41
dokument XXXIX/369/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Międzychód. 2017-04-04 12:24:32
dokument XXXIX/370/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/296/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2017-04-04 12:25:04
dokument XXXIX/371/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zasad wznoszenia pomników na terenie Gminy Międzychód. 2017-04-04 12:25:47
dokument XXXIX/372/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy). 2017-04-04 12:26:22
dokument XL/373/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 2017-05-08 14:56:41
dokument XL/374/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/324/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2021 2017-05-08 14:57:53
dokument XL/375/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Międzychodu 2017-05-08 14:58:59
dokument XL/376/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu międzychodzkiego w roku 2017" 2017-05-08 14:59:27
dokument XL/377/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2017-05-08 14:59:58
dokument XLI/378/2017 z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. 2017-05-31 10:40:59
dokument XLI/379/2017 z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/324/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2021. 2017-05-31 10:41:47
dokument XLII/380/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Kwilczu. 2017-06-05 08:24:00
dokument XLII/381/2017 z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/278/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Lutomek - Lubosz, (etapy od V do IX, od km 4+000 do km 9+145)". 2017-06-05 08:25:30
dokument XLII/382/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu gminy, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 2017-06-05 08:27:02
dokument XLII/383/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektorów zespołów przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018. 2017-06-05 08:27:50
dokument XLII/384/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Międzychód na prace konserwatorskie dot. budynku mieszkalnego wpisanego do rejestru zabytków. 2017-06-05 08:28:37
dokument XLII/385/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Międzychód na prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym w budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Lewicach. 2017-06-05 08:29:16
dokument XLII/386/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Międzychód na prace konserwatorskie ołtarza głównego w budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Łowyniu. 2017-06-05 08:30:07
dokument XLII/387/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Międzychód na prace konserwatorskie przy chrzcielnicy w budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Łowyniu. 2017-06-05 08:31:48
dokument XLII/388/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2017-06-05 08:33:03
dokument XLII/389/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy we wsi Łowyń. 2017-06-05 08:35:49
dokument XLII/390/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/456/2014 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania urzędowych nazw ulic dla miejscowości Łowyń. 2017-06-05 08:36:32
dokument XLII/391/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/36/97 Rady Miasta i Gminy w Międzychodzie z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie nadania urzędowej nazwy ulic we wsi Kamionna. 2017-06-05 08:37:58
dokument XLII/392/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Kamionna, dla obszaru położonego w rejonie ulic Poznańskiej i Powstańców Wielkopolskich. 2017-06-05 08:38:43
dokument XLII/393/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 322). 2017-06-05 08:39:42
dokument XLII/394/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Gorzyń (dz. nr: 15/4, 15/6, 15/7, 15/8, 17/13, 17/15, 37/10, 46/1 (w części), 180,181). 2017-06-05 08:40:31
dokument XLIII/395/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok. 2017-06-12 13:51:27
dokument XLIII/396/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzychodu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 2017-06-12 13:52:29
dokument XLIII/397/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. 2017-06-12 13:53:14
dokument XLIII/398/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/324/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2021. 2017-06-12 13:53:46
dokument XLIV/399/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Gorzyń, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. 2017-07-11 12:02:42
dokument XLIV/400/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Kolno, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. 2017-07-11 12:03:16
dokument XLIV/401/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. 2017-07-11 12:04:00
dokument XLIV/402/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/324/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2021. 2017-07-11 12:04:34
dokument XLIV/403/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dzieci. 2017-07-11 12:05:14
dokument XLIV/404/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe. 2017-07-11 12:06:05
dokument XLIV/405/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr LX/457/2010 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia w Międzychodzie Strefy Płatnego Parkowania (SPP) niestrzeżonego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych, oraz sposobu ich pobierania. 2017-07-11 12:06:32
dokument XLIV/406/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/342/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony Środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania. 2017-07-11 12:07:09
dokument XLIV/407/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Międzychód na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024. 2017-07-11 12:07:55
dokument XLIV/408/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Gwardii Ludowej w miejscowości Międzychód. 2017-07-11 12:09:58
dokument XLIV/409/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/46/85 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Międzychodzie z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie nadania urzędowych nazw ulicom w mieście Międzychód i wsi Bielsko (zmiana nazwy ulicy Stanisława Langowicza w Międzychodzie). 2017-07-11 12:10:30
dokument XLIV/410/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/46/85 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Międzychodzie z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie nadania urzędowych nazw ulicom w mieście Międzychód i wsi Bielsko (zmiana nazwy ulicy Stanisława Kaczmarka w Międzychodzie). 2017-07-11 12:10:58
dokument XLIV/411/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Muchocin (dz. nr: 64/1, 64/3, 64/4). 2017-07-11 12:11:31
dokument XLIV/412/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (rejon ul. Siennej). 2017-07-11 12:12:03
dokument XLIV/413/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Bielsko (ul. Przemysłowa). 2017-07-11 12:12:56
dokument XLIV/414/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Międzychodu. 2017-07-11 12:13:24
dokument XLIV/415/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Gorzyń (dz. nr 4/41). 2017-07-11 12:14:05
dokument XLIV/416/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2017-07-11 12:14:35
dokument XLIV/417/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/56/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych. 2017-07-11 12:15:04
dokument XLV/418/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Międzychodu. 2020-06-10 10:52:26
dokument XLV/419/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2017-08-17 11:19:21
dokument XLV/420/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych. 2017-08-17 11:21:25
dokument XLVI/421/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Piłka, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. 2017-08-28 11:56:19
dokument XLVI/422/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Dormowo, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. 2017-08-28 11:57:01
dokument XLVI/423/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. 2017-08-28 11:57:40
dokument XLVI/424/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/324/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2021. 2017-08-28 11:59:53
dokument XLVI/425/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały wprowadzającej zasady udzielania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Międzychód. 2017-08-28 12:00:23
dokument XLVI/426/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały określającej tryb powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Międzychodzkiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 2017-08-28 12:01:31
dokument XLVI/427/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Międzychód nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa. 2017-08-28 12:01:57
dokument XLVI/428/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Międzychód nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa. 2017-08-28 12:02:24
dokument XLVII/429/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Krzyżkówko, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. 2017-10-06 12:12:51
dokument XLVII/430/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Mierzyn, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. 2017-10-06 12:13:55
dokument XLVII/431/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Muchocin, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. 2017-10-06 12:14:28
dokument XLVII/432/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Skrzydlewo, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. 2017-10-06 12:14:58
dokument XLVII/433/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Sowia Góra, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. 2017-10-06 12:15:43
dokument XLVII/434/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Zatom Nowy, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. 2017-10-06 12:16:17
dokument XLVII/435/2017 z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. 2017-10-06 12:16:51
dokument XLVII/436/2017 z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/324/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2021. 2017-10-06 12:17:19
dokument XLVII/437/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół JEDYNKA w Międzychodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 w Międzychodzie. 2017-10-06 12:17:48
dokument XLVII/438/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół DWÓJKA w Międzychodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Międzychodzie. 2017-10-06 12:18:19
dokument XLVII/439/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kamionnie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kamionnie wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionnie. 2017-10-06 12:19:07
dokument XLVII/440/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Łowyniu wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Łowyniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łowyniu wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Łowyniu. 2017-10-06 12:19:36
dokument XLVII/441/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zezwolenia na współdziałanie Gminy Międzychód z Powiatem Międzychodzkim w przedmiocie realizacji celu publicznego z zakresu edukacji i wyrażenia zgody na zawarte w tym zakresie porozumienie. 2017-10-06 12:20:00
dokument XLVII/442/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Międzychodzie. 2017-10-06 12:20:32
dokument XLVII/443/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Łowyń (dz. nr 273/2, 794/1, 794/2). 2017-10-06 12:20:59
dokument XLVII/444/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Łowyń (strefa przemysłowa). 2017-10-06 12:21:58
dokument XLVII/445/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Mierzyn, gmina Międzychód. 2017-10-06 12:22:49
dokument XLVIII/446/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Bielsko, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. 2017-10-16 15:07:05
dokument XLVIII/447/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Gorzycko Stare, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. 2017-10-16 15:07:47
dokument XLVIII/448/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia "Energooszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Międzychód". 2017-10-16 15:08:20
dokument XLVIII/449/2017 z dnia 12 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. 2017-10-16 15:09:20
dokument XLVIII/450/2017 z dnia 12 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/324/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2021. 2017-10-16 15:09:54
dokument XLIX/451/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Mnichy, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. 2017-11-07 14:53:13
dokument XLIX/452/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Szpitala w Międzychodzie. 2017-11-07 14:53:44
dokument XLIX/453/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1726P w m. Mnichy na długości 235 mb". 2017-11-07 14:54:20
dokument XLIX/454/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1719P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 24 do m. Skrzydlewo na długości 500 m". 2017-11-07 14:55:05
dokument XLIX/455/2017 z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. 2017-11-07 14:55:50
dokument XLIX/456/2017 z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/324/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2021. 2017-11-07 14:56:21
dokument XLIX/457/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2017-11-07 14:56:52
dokument XLIX/458/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. 2017-11-07 14:57:24
dokument XLIX/459/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2017-11-07 14:58:18
dokument XLIX/460/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2017-11-07 14:58:56
dokument XLIX/461/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie opłaty targowej. 2017-11-07 14:59:23
dokument XLIX/462/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie. 2017-11-07 14:59:59
dokument XLIX/463/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2018. 2017-11-07 15:19:00
dokument XLIX/464/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. 2017-11-07 15:02:08
dokument XLIX/465/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1057/1, 1058/1). 2017-11-07 15:04:02
dokument XLIX/466/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 606/7). 2017-11-07 15:05:24
dokument XLIX/467/2017 z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół JEDYNKA w Międzychodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 w Międzychodzie. 2017-11-07 15:06:20
dokument XLIX/468/2017 z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół DWÓJKA w Międzychodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Międzychodzie. 2017-11-07 15:06:59
dokument XLIX/469/2017 z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kamionnie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kamionnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kamionnie wchodzącą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kamionnie. 2017-11-07 15:08:33
dokument XLIX/470/2017 z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Łowyniu wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Łowyniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łowyniu wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Łowyniu. 2017-11-07 15:10:48
dokument L/471/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia "Energooszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Międzychód". 2017-11-08 13:16:20
dokument L/472/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/324/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2021. 2017-11-08 13:17:38
dokument LI/473/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Gralewo, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. 2017-12-01 14:43:41
dokument LI/474/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Radgoszcz, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. 2017-12-01 14:44:21
dokument LI/475/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. 2017-12-01 14:44:53
dokument LI/476/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/324/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2021. 2017-12-01 14:45:27
dokument LI/477/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2017-12-01 14:45:59
dokument LI/478/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Międzychodzie. 2017-12-01 14:46:26
dokument LII/479/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. 2017-12-28 10:34:46
dokument LII/480/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/324/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2024. 2017-12-28 10:35:27
dokument LII/481/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. 2017-12-28 10:36:06
dokument LII/482/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Międzychodu na 2018 rok. 2017-12-28 10:36:46
dokument LII/483/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Stałych Rady Miejskiej Międzychodu na 2018 rok. 2017-12-28 10:37:32
dokument LII/484/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok. 2017-12-28 10:38:03
dokument LII/485/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Międzychód dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 2017-12-28 10:39:07
dokument LII/486/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Międzychód". 2017-12-28 10:39:55
dokument LII/487/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód. 2017-12-28 11:03:02
dokument LII/488/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2024. 2017-12-28 11:06:16
dokument LII/489/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Międzychodzie. 2017-12-28 11:07:01
dokument LII/490/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez żłobek prowadzony przez Gminę Międzychód. 2017-12-28 11:09:24
dokument LII/491/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2017-12-28 11:10:07
dokument LII/492/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 2017-12-28 11:10:36
dokument LII/493/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. 2017-12-28 11:11:26