Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na pelletyzacji materiału RDF na działce nr 356/2 obręb Łowyń, Gmina Międzychód, województwo wielkopolskie

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na pelletyzacji materiału RDF na działce nr 356/2 obręb Łowyń, Gmina Międzychód, województwo wielkopolskie

Działając na podstawie art. 33 ust.1 i art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r, poz.353 ze zm.)

Burmistrz Międzychodu

informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na pelletyzacji materiału RDF na działce nr 356/2 obręb Łowyń, Gmina Międzychód, województwo wielkopolskie.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęto na wniosek inwestora - Pana Mariusza Kulki – Prezesa Zarządu Green Energia Polska Sp. z o. o. Zakład Produkcyjny w Łowyniu, ul. Polna 8, 64-426 Łowyń. Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r, poz.353 ze zm.), tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko ( Dz.U. z 2016, poz. 71), tj: „instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów , inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41 – 47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r- Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów”.

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Międzychodu, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej (ochronasrodowiska@miedzychod.pl) i ustnej, w terminie 30 dni, tj. od dnia 15 maja 2017r. do dnia 14 czerwca 2017r. włącznie, w Referacie Komunalno – Środowiskowym Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie, pok. 301, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r, poz.353 ze zm.) uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Złożone w terminie określonym wyżej uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Międzychodu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 15 maja 2017r poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń RKS oraz w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia, tj. na terenie wsi Łowyń.

Burmistrz Międzychodu

/ Krzysztof Wolny /

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 15-05-2017 08:18:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 15-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 30-05-2017 14:16:20