Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o obsadzie 56 000 szt. wraz z infrastrukturą zewnętrzną, zlokalizowanego na działce 75/4 w miejscowości Lewice

Międzychód, 5 czerwca 2017r.

RKS.6220.03.2017

Obwieszczenie rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o obsadzie 56 000 szt. wraz z infrastrukturą zewnętrzną, zlokalizowanego na działce 75/4 w miejscowości Lewice, Gmina Międzychód, województwo wielkopolskie.

Działając na podstawie art. 33 ust.1 i art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r, poz.353 ze zm.)

Burmistrz Międzychodu

informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o obsadzie 56 000 szt. wraz z infrastrukturą zewnętrzną, zlokalizowanego na działce 75/4 w miejscowości Lewice.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęto na wniosek Inwestora, tj. Scalio Eggs Sp. z o. o., z siedzibą w m. Orzeszkowo 32, 64-420 Kwilcz, reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Katarzynę Walkowiak ,,EKOLOG” Sp. z o. o., ul. Świętowidzka6/4, 61-058 Poznań.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r, poz. 353 ze zm.), tj. mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2016, poz. 71), tj: ,,chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP)”.

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Międzychodu, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 30 dni, tj. od dnia 6 czerwca 2017r. do dnia 5 lipca 2017r. włącznie, w Referacie Komunalno – Środowiskowym Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marsz. Piłsudskiego 2, pokój nr 301, w godz. 8.00-14.00.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r, poz.353 j.t.) uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Złożone w terminie określonym wyżej uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Międzychodu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 5 czerwca 2017r. poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMiG oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie, jak również  w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia, tj. w m. Lewice (za pośrednictwem sołtysa).

 

Burmistrz Międzychodu

/ Krzysztof Wolny/

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 05-06-2017 16:08:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 05-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 05-06-2017 16:08:48