Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
XXV/233/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzychód. Maciej Żurkowski 2016-05-06 08:47:22 dodanie dokumentu
XXV/232/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Maciej Żurkowski 2016-05-06 08:46:43 dodanie dokumentu
XXV/231/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę oraz określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia tych usług. Maciej Żurkowski 2016-05-06 08:46:13 dodanie dokumentu
XXV/230/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Międzychód. Maciej Żurkowski 2016-05-06 08:45:43 dodanie dokumentu
XXV/229/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości objętych zorganizowanym odbiorem odpadów oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Maciej Żurkowski 2016-05-06 08:45:06 dodanie dokumentu
XXV/228/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Międzychód, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Maciej Żurkowski 2016-05-06 08:44:32 dodanie dokumentu
XXV/227/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr LX/457/2010 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia w Międzychodzie Strefy Płatnego Parkowania (SPP) niestrzeżonego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych, oraz sposobu ich pobierania. Maciej Żurkowski 2016-05-06 08:43:59 dodanie dokumentu
XXV/226/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym wyodrębnionym w strukturze organizacyjnej Biblioteki Publicznej im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie. Maciej Żurkowski 2016-05-06 08:43:30 dodanie dokumentu
XXV/225/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół DWÓJKA w Międzychodzie. Maciej Żurkowski 2016-05-06 08:43:01 dodanie dokumentu
XXV/224/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół JEDYNKA w Międzychodzie. Maciej Żurkowski 2016-05-06 08:42:30 dodanie dokumentu
XXV/223/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2016-2021. Maciej Żurkowski 2016-05-06 08:41:57 dodanie dokumentu
XXV/222/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. Maciej Żurkowski 2016-05-06 08:39:22 dodanie dokumentu
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 613/23, 1601/1, 1601/2) Maciej Żurkowski 2016-05-06 07:27:46 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2015r. - upłynął 6-letni okres przechowywania dokumentów Maciej Żurkowski 2016-05-05 08:58:42 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2015r. - upłynął 6-letni okres przechowywania dokumentów Maciej Żurkowski 2016-05-05 08:53:58 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.29.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały budżetowej na rok 2016. Maciej Żurkowski 2016-05-05 08:47:04 edycja dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.16.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie procedury pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań. Maciej Żurkowski 2016-05-05 08:46:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.29.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały budżetowej na rok 2016. Maciej Żurkowski 2016-05-05 08:44:09 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Międzychód za rok 2015 Maciej Żurkowski 2016-04-29 13:00:40 edycja dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Międzychód za rok 2015 Maciej Żurkowski 2016-04-29 12:59:34 dodanie dokumentu
XXIV/221/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy oraz zmiany urzędowej nazwy ulicy w miejscowości Kamionna Maciej Żurkowski 2016-04-28 14:34:48 dodanie dokumentu
XXIV/220/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla obrębu Wielowieś Maciej Żurkowski 2016-04-28 14:34:18 dodanie dokumentu
XXIV/219/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Bielsko (dz. nr 21/1) Maciej Żurkowski 2016-04-28 14:33:44 dodanie dokumentu
XXIV/218/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Maciej Żurkowski 2016-04-28 14:33:07 dodanie dokumentu
XXIV/217/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Bielsko (rejon ul. Dworkowej) Maciej Żurkowski 2016-04-28 14:32:18 dodanie dokumentu
XXIV/216/2016 z dnia 29 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzychód wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Maciej Żurkowski 2016-04-28 14:31:35 dodanie dokumentu
XXIV/215/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Międzychód na prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym w budynku kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Lewicach Maciej Żurkowski 2016-04-28 14:30:43 dodanie dokumentu
XXIV/214/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego wdrażanie budżetu obywatelskiego w Gminie Międzychód na 2017 rok Maciej Żurkowski 2016-04-28 14:30:06 dodanie dokumentu
XXIV/213/2016 z dnia 29 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/386/2013 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 23 października 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie części wydatków budżetu gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2016-04-28 14:29:31 dodanie dokumentu
XXIV/212/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu Gminy Międzychód do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta Maciej Żurkowski 2016-04-28 14:28:52 dodanie dokumentu
XXIV/211/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia przedstawiciela Gminy Międzychód oraz jego zastępcy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski Maciej Żurkowski 2016-04-28 14:28:19 dodanie dokumentu
XXIV/210/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół JEDYNKA w Międzychodzie oraz Zespołu Szkół DWÓJKA w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2016-04-28 14:27:49 dodanie dokumentu
XXIV/209/2016 z dnia 29 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2016-2021 Maciej Żurkowski 2016-04-28 14:27:10 dodanie dokumentu
XXIV/208/2016 z dnia 29 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Maciej Żurkowski 2016-04-28 14:24:50 dodanie dokumentu
XXIV/207/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Zatom Nowy, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 Maciej Żurkowski 2016-04-28 14:23:43 dodanie dokumentu
XXIV/206/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Kamionna, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 Maciej Żurkowski 2016-04-28 14:22:58 dodanie dokumentu
XXIV/205/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Głażewo, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 Maciej Żurkowski 2016-04-28 14:22:16 dodanie dokumentu
XXIII/204/2016 z dnia 15 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2016-2021 Maciej Żurkowski 2016-04-28 14:21:33 dodanie dokumentu
XXIII/203/2016 z dnia 15 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Maciej Żurkowski 2016-04-28 14:18:51 dodanie dokumentu
Sprawozdania za I kwartał 2016 Maciej Żurkowski 2016-04-28 14:13:21 dodanie dokumentu